recyclagepark Schelle


IGEAN milieu & veiligheid baat het recyclagepark in jouw gemeente uit.

Waar?
Je vindt het recyclagepark aan de Kapelstraat 144.

Voor wie?
Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor gezinnen uit Schelle. Bedrijven en zelfstandigen met bedrijfsafval kunnen er niet terecht. Bedrijven en zelfstandigen kunnen met hun bedrijfsafval terecht op de KMO-recyclageparken van Aartselaar, Kontich en Wommelgem.

Aan de ingang staat een registratiezuil die je aan de hand van uw identiteitskaart toegang tot het recyclagepark verleent. Vergeet dus zeker jouw identiteitskaart niet.

Wat?
Je kunt op het recyclagepark terecht met grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval, zuiver steenpuin, cellenbeton en kalkplaten (bvb. Gyproc en Ytong), grond, metalen, papier en karton, hout, pmd, glazen flessen en bokalen, vlak glas, groenafval, boomstronken, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, Klein gevaarlijk afval, piepschuim, harde kunststoffen, zuivere plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, autobanden, kaarsresten en kurken stoppen.

Diftar-systeem
Sinds 2 januari 2009 wordt op het recyclagepark in Schelle het diftar-systeem gebruikt. Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Met het diftar-systeem betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval. Het doel van het systeem is het afval te beperken en de kosten voor de verwijdering ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen.

Concreet gaat het diftar-systeem op het recyclagepark als volgt in zijn werk:
Aan de ingang van het recyclagepark staat een zuil met een kaartlezer, waar je jouw identiteitskaart moet insteken. Als je een inwoner bent van Schelle zal er na het inlezen van jouw identiteitskaart een slagboom openen en kun je het recyclagepark binnenrijden.

Zodra je binnen bent, controleert een recyclageparkwachter het afval dat je wil afleveren. Bezoekers die enkel niet-betalende afvalstoffen bij zich hebben, kunnen rechtstreeks naar het niet-betalende gedeelte van het recyclagepark gaan.

Als er bij het afval dat je komt aanbieden ook betalende fracties (zie tarieven) zijn, word je gevraagd om eerst naar het betalende gedeelte te rijden. Daar worden de betalende afvalstoffen met behulp van een weegbrug gewogen (één weging voor het lossen en één weging erna). Wanneer al het betalende afval is afgeladen, kun je naar het niet-betalende gedeelte van het recyclagepark of naar de uitgang rijden. Betalen kan met bankkaart of kredietkaart.

Tarieven (betalende fracties)

Grofvuil 

0,25 euro/kg

Gemengd bouw- en sloopafval

0,25 euro/kg

Grond

0,04 euro/kg

Cellenbeton en kalkplaten (Ytong en Gyproc)

0,04 euro/kg

Houtafval 0,04 euro/kg
Groenafval 0,04 euro/kg
Zuiver steenpuin 0,04 euro/kg


Elk gezin (3 personen) krijgt een vrijstelling van 50 kg per jaar voor de betalende fracties en 10 kg extra per bijkomend gezinslid per jaar. De vrijstelling geldt niet voor grofvuil. Voor het groenafval is er een jaarlijkse vrijstelling van 130 kg per gezin.

De vrijstellingen worden éénmaal per jaar, namelijk op 1 januari, toegekend. Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Dit betekent dat de vrijstelling, die op het einde van het jaar niet opgebruikt is, vervalt.


*** Opgelet, asbest moet verplicht verpakt worden aangeleverd! - klik hier voor meer informatie. ***

Openingsuren

maandag gesloten
dinsdag 9.00 - 12.00 u. en 13.00 - 17.00 u
woensdag 13.00 - 19.00 u.
donderdag 9.00 - 12.00 u. en 13.00 - 17.00 u.
vrijdag 13.00 - 17.00 u.
zaterdag 9.00 - 16.00 u.


Het recyclagepark is in 2021 gesloten op 1/1, 2/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11, 24/12, 25/12, 26/12 en 31/12. Uitzonderlijk ook op 01/10.

Let wel, omwille van onvoorziene omstandigheden kunnen deze openingsuren afwijken. Op onze nieuwspagina kan je steeds lezen of dit het geval is!

Aankoop recipiënten
Je kan op het recyclagepark in Schelle ook terecht voor de aankoop van volgende recipiënten:

Compostvat (incl. beluchtingsstok) 35 euro
Compostbak 60 euro
Aanbouwmodule compostbak 50 euro
Afdakje compostbak 20 euro
Beluchtingsstok 5 euro
Zak compost (40 liter) 3 euro
Zak potgrond 6 euro
Verpakking asbest 1 euro


Onze parkwachters
IGEAN milieu & veiligheid hecht veel belang aan een goede dienstverlening op haar recyclageparken. De rol van de recyclageparkwachter is hierin cruciaal. Hij/zij is immers het dagdagelijkse uithangbord.

Om deze dienstverlening vorm te geven werd begin 2009 een ‘code van de goede recyclageparkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

IGEAN milieu & veiligheid engageert zich ten aanzien van haar recyclageparkwachters onder andere om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats, bijscholing en opleidingskansen te bieden, enz.

De recyclageparkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook jij als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van jouw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter. Bij twijfel zal de recyclageparkwachter je steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.

Vragen?

Voor vragen, suggesties of klachten in verband met het recyclagepark kunt u terecht bij de milieulijn van IGEAN (tel. 03 350 08 14) of via het contactformulier op deze website (klik hier door).