recyclagepark Hemiksem


IGEAN milieu & veiligheid baat het recyclagepark in jouw gemeente uit.

Waar?
Je vindt het recyclagepark aan de Georges Gilliotstraat 50.

Voor wie?
Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor inwoners van Hemiksem.

Wat?
Je kunt op het recyclagepark terecht met herbruikbare goederen, grofvuil, grond, zuiver steenpuin, gemengd bouw- en sloopafval, metalen, papier & karton, harde kunststoffen, hout, glazen flessen en bokalen, vlak glas, groenafval, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, TL- en spaarlampen, toners, gebruikte frituuroliën en -vetten, autobanden, piepschuim, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, kaarsresten en kurken stoppen.

*** Opgelet, asbest moet verplicht verpakt worden aangeleverd! - klik hier voor meer informatie. ***

Diftar-systeem 
Op het recyclagepark in Hemiksem wordt het diftar-systeem gebruikt. Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Met het diftar-systeem betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval. Het doel van het systeem is het afval te beperken en de kosten voor de verwijdering ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen.

Betalen kan met jetons of met bankkaart. De jetons zijn te koop bij diverse handelaars, het gemeentemagazijn en aan de onthaalbalie van het administratief centrum. 1 jeton kost 3 euro.

Tarieven (betalende fracties)

Grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval, zuiver steenpuin, hout, grond, vlak glas  
    tot 0,5 m³ 2 jetons / 6 euro
    tussen 0,5 en 1 m³ 4 jetons / 12 euro
    tussen 1 m³ en 2 m³ 8 jetons / 24 euro
Asbesthoudend afval  
    tot 0,5 m³ gratis
    tussen 0,5 en 1 m³ 4 jetons / 12 euro
    tussen 1 m³ en 2 m³ 8 jetons / 24 euro
Groenafval*  
    tot 0,5 m³ gratis
    tussen 0,5 en 1 m³ 2 jetons / 6 euro
    tussen 1 m³ en 2 m³ 4 jetons / 12 euro
Piepschuim  
    tot 0,25 m³ gratis
    tussen 0,25 en 0,5 m³ 1 jeton / 3 euro
    tussen 0,5 en 1 m³ 2 jetons / 6 euro
    tussen 1 m³ en 2 m³ 4 jetons / 12 euro


* tuinafval: 1 keer per dag 0,5 m³ gratis.

Zelfstandigen, KMO's en bedrijven betalen het dubbel tarief.
Voor de overige fracties hoeft u niet te betalen.

Je kan ook zakken compost (40 liter) aankopen voor 3 euro per zak en zakken potgrond (50 liter) voor 6 euro per zak.

Openingsuren

maandag gesloten
dinsdag 9 - 12 u en 13 - 17 u
woensdag 13 - 19 u
donderdag 9 - 12 u en 13 - 17 u
vrijdag 13 - 17 u
zaterdag  9 - 16 u


Het recyclagepark is in 2021 gesloten op 1/1, 2/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 2/11 11/11, 24/12, 25/12, 26/12 en 31/12. Uitzonderlijk ook op 01/10.

Let wel, omwille van onvoorziene omstandigheden kunnen deze openingsuren afwijken. Op onze nieuwspagina kan je steeds lezen of dit het geval is!

Onze parkwachters

IGEAN milieu & veiligheid hecht veel belang aan een goede dienstverlening op haar recyclageparken. De rol van de recyclageparkwachter is hierin cruciaal. Hij/zij is immers het dagdagelijkse uithangbord.

Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede recyclageparkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

IGEAN milieu & veiligheid engageert zich ten aanzien van haar recyclageparkwachters onder andere om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats, bijscholing en opleidingskansen te bieden, enz.

De recyclageparkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook jij als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van jouw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter. Bij twijfel zal de recyclageparkwachter je steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.

Vragen?

Voor vragen, suggesties of klachten in verband met het recyclagepark kun je terecht bij de milieulijn van IGEAN milieu & veiligheid tel. 03 350 08 14 of via het contactformulier op deze website (klik hier door).