KMO recyclagepark Hemiksem

IGEAN baat het KMO-recyclagepark in Hemiksem uit.

Waar?
U vindt het recyclagepark aan de Georges Gilliotstraat 50.
Klik hier voor een wegbeschrijving.

Wat?
U kunt op het recyclagepark terecht met herbruikbare goederen, grofvuil, grond, zuiver steenpuin, gemengd bouw- en sloopafval, metalen, papier & karton, hout, glazen flessen en bokalen, vlak glas, groenafval, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, TL- en spaarlampen, gebruikte frituuroliën en -vetten, autobanden, piepschuim, zuivere plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, kaarsresten en kurken stoppen.

Klik hier voor de sorteerregels.

Diftar-systeem 
Op het recyclagepark in Hemiksem wordt het diftar-systeem gebruikt. Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Met het diftar-systeem betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval. Het doel van het systeem is het afval te beperken en de kosten voor de verwijdering ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen.

Betalen kan u alleen met jetons. De jetons zijn te koop bij diverse handelaars, het gemeentemagazijn en aan de onthaalbalie van het administratief centrum. 1 jeton kost 3 euro.


Tarieven (betalende fracties)

Grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval, zuiver steenpuin, asbesthoudend afval, hout, grond en vlak glas 

 

    tot 0,5 m³ 4 jetons
    tussen 0,5 en 1 m³ 8 jetons
    tussen 1 m³ en 2 m³ 16 jetons
Groenafval*  
    tot 0,5 m³ gratis
    tussen 0,5 en 1 m³ 4 jetons
    tussen 1 m³ en 2 m³ 8 jetons
Piepschuim  
    tot 0,25 m³ gratis
    tussen 0,25 en 0,5 m³ 2 jeton
    tussen 0,5 en 1 m³ 4 jetons
    tussen 1 m³ en 2 m³ 8 jetons

* tuinafval: 1 keer per dag 0,5 m³ gratis, vanaf de 2e keer betaal je met 4 jetons.

Voor de overige fracties hoeft u niet te betalen.

U kan ook zakken compost van 40 liter aankopen voor 3 euro per zak.


Openingsuren

maandag gesloten
dinsdag 13.30 - 17.30 u 
woensdag 13.30 - 17.30 u
donderdag     13.30 - 17.30 u
vrijdag 9 - 12 u en 13 - 16 u
zaterdag  9 - 12 u en 13 - 16 u


Alle recyclageparken zijn gesloten op 1/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 2/11, 11/11, 24/12, 25/12, 26/12 en 31/12.

Onze parkwachters

IGEAN milieu & veiligheid hecht veel belang aan een goede dienstverlening op haar recyclageparken. De rol van de recyclageparkwachter is hierin cruciaal. Hij/zij is immers het dagdagelijkse uithangbord.

Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede recyclageparkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

IGEAN milieu & veiligheid engageert zich ten aanzien van haar recyclageparkwachters onder andere om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats, bijscholing en opleidingskansen te bieden, enz.

De recyclageparkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook u als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van uw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter. Bij twijfel zal de recyclageparkwachter u steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.

Vragen?
Voor vragen, suggesties of klachten in verband met het recyclagepark kunt u terecht bij de milieulijn van IGEAN milieu & veiligheid tel. 03 350 08 14 of via milieu@igean.be