KMO recyclagepark regio noord

IGEAN baat de KMO-recyclageparken uit. 


Voor wie?
KMO's en zelfstandige ondernemers kunnen met bedrijfsafval, dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, terecht in de recyclageparken. Enkel voertuigen met een maximum toegelaten massa (MTM) tot 12 ton krijgen toegang tot het recyclagepark.

Waar?
U vindt de recyclageparken op onderstaande adressen:

recyclagepark Brecht, Ringlaan 12
recyclagepark Sint-Job-in-'t-Goor, Kattenhoflaan 102 B
recyclagepark Sint-Lenaarts, Oostmalsebaan 72 B (enkel niet-betalende afvalstoffen - sluit definitief op 1.1.2020)
recyclagepark Brasschaat, Ploegsebaan 275 A
recyclagepark Essen, Rijkmakerlaan 53
recyclagepark Kalmthout, Galgenheiken 7
recyclagepark Wuustwezel, Polderstraat 68
recyclagepark Kapellen, Kapelsestraat 235
recyclagepark Stabroek, Krekelberg 28
recyclagepark Schilde, Rozenhoek 6
recyclagepark Zoersel, De Maey 1

klik hier voor een wegbeschrijving naar de recyclageparken.

Wat?
U kunt op het recyclagepark terecht met grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval, zuiver steenpuin, cellenbeton en kalkplaten, grond, metalen, papier en karton, hout, PMD, glazen flessen en bokalen, vlak glas, groenafval, boomstronken, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, piepschuim, harde kunststoffen, zuivere plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, autobanden, kaarsresten en kurken stoppen.

Er wordt maximaal 1.000 kg afval per dag per bedrijf aanvaard. Het afval moet verplicht gesorteerd worden. Afval dat ongesorteerd als grofvuil wordt aangeleverd, wordt door de parkwachters geweigerd.

Klik hier voor de gedetailleerde sorteerregels van alle afvalfracties.

Met uw toegangskaart naar het recyclagepark
Toegang tot de KMO-recyclageparken kan alleen met een speciale toegangskaart. De kaart is voorzien van een uniek volgnummer, die gekoppeld wordt aan uw bedrijfsgegevens. 
Vul het formulier op deze pagina volledig in en schrijf 5 euro over op het rekeningnummer BE42 0910 1904 3654 met de vermelding "waarborg" en het ondernemingsnummer van uw bedrijf. 
IGEAN maakt dan een toegangskaart voor u aan en stuurt deze, na het ontvangen van de waarborg, per post op. 

U kan het aanvraagformulier ook afdrukken en volledig ingevuld naar het recyclagepark meenemen. De parkwachter maakt de toegangskaart dan ter plaatse aan. De waarborg betaalt u aan de parkwachter. 
Klik hier om het aanvraagformulier te openen in pdf-formaat. 

Betalen op het recyclagepark
Op het recyclagepark staat een betaalzuil. Nadat u al de afvalstoffen in de juiste container hebt gedeponeerd, steekt u uw toegangskaart in de betaalzuil. Op het scherm leest u af hoeveel u moet betalen. Betalen kan met een betaalkaart of kredietkaart.

Betaalt u liever vooraf?
Als je liever niet op het recyclagepark betaalt, kan u ook vooraf een voorschot betalen.
U schrijft dit bedrag over op het rekeningnummer BE42 0910 1904 3654 van IGEAN met de vermelding “voorschot”  en het ondernemingsnummer van uw bedrijf.

Facturatie
Elk kwartaal krijgt uw bedrijf een voldane factuur van de door u achtergelaten afvalstoffen op de recyclageparken. De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de geregistreerde gegevens op de toegangskaart van het bedrijf.

Diftar-systeem 
Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Met het diftar-systeem betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval. Het doel van het systeem is het afval te beperken en de kosten voor de verwijdering ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen.

Om te zien hoe het diftar-systeem werkt, kan u dit beeldverhaal raadplegen. 

Tarieven, incl. 21% btw (betalende fracties)

Grofvuil

0,20 euro/kg

Gemengd bouw- en sloopafval

0,20 euro/kg

Asbesthoudend afval (cementgebonden)

0,20 euro/kg

Grond

0,07 euro/kg

Zuiver steenpuin

0,07 euro/kg

Kalkplaten

0,07 euro/kg

Cellenbeton

0,07 euro/kg

Hout

0,07 euro/kg

Groenafval

0,07 euro/kg

Vlak glas

0,07 euro/kg

Landbouwfolie (15.03 tot 31.3 en 15.09 tot 30.09)

0,07 euro/kg

Piepschuim (zak van 1500 liter) 5 euro/zak
Zuivere plastic folie (zak van 400 liter) 4 euro/zak

Landbouwers kunnen van 1.03 tot en met 31.03 en van 1.09 tot en met 30.09 terecht op de recyclageparken van Brecht, Essen, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel voor het inleveren van landbouwfolie.
In diezelfde periode kunnen landbouwers terecht op de recyclageparken van Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel voor het inleveren van volle vaten met medisch afval.

Openingsuren - intergemeentelijk gebruik
U kan met uw gesorteerd afval niet alleen op het recyclagepark van uw gemeente terecht, maar ook in die van de andere gemeenten in de tabel. De openingsuren zijn zo op elkaar afgesteld, dat er in de regio altijd een recyclagepark geopend is.

 

Brasschaat

Brecht

Brecht

St-Job

Brecht

St-Lenaarts

Essen

Kalmthout

Wuustwezel

Kapellen 

Stabroek 

 Schilde 

 Zoersel 

 maandag

13-19u

gesloten 13-17u 13-17u gesloten 13-17u gesloten 13-19u gesloten 13-17u gesloten
 dinsdag 9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
9-12u
13-19u
gesloten 9-12u
13-17u
13-19u  9-12u  13-17u 9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
 woensdag 9-12u
13-17u
13-19u 9-12u 9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
9-12u
13-19u
9-12u
13-17u
13-17u 13-17u gesloten
 donderdag 9-12u
13-17u
13-17u gesloten 13-19u 13-19u gesloten 9-12u
13-17u
gesloten 9-12u
13-19u
9-12u
13-19u
9-12u
13-17u
 vrijdag gesloten 9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
gesloten 9-12u
13-17u
9-12u
13-19u
13-17u  9-12u
13-17u
9-12u gesloten 9-12u
13-19u
 zaterdag

9-16u


Alle recyclageparken zijn in 2019 gesloten op 1/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 2/11, 11/11, 24/12 (vanaf 12u), 25/12, 26/12 en 31/12 (vanaf 12u).

Aankoop recipiënten

U kan op het recyclagepark ook terecht voor de aankoop van volgende recipiënten:

Recipiënt Prijs
Compostvat (incl. beluchtingsstok) 35 euro
Compostbak 60 euro
Aanbouwmodule compostbak 50 euro
Afdakje compostbak 20 euro
Beluchtingsstok 5 euro
Zak compost (40 liter) 3 euro
Vat medisch afval 30 liter 20 euro
Vat medisch afval 60 liter 30 euro


Onze parkwachters
IGEAN hecht veel belang aan een goede dienstverlening op haar recyclageparken. De rol van de parkwachter is hierin cruciaal. Hij/zij is immers het dagdagelijkse uithangbord.
Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede parkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

IGEAN engageert zich ten aanzien van haar parkwachters onder andere om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats, bijscholing en opleidingskansen te bieden, enz.

De parkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook u als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van uw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter. Bij twijfel zal de parkwachter u steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.

Vragen?
Voor vragen, suggesties of meldingen in verband met het recyclagepark kunt u terecht op T 03 350 08 29 of via recyclageparken@igean.be