diftar ophaling Edegem

MEER INFORMATIE? 
BEL GRATIS DE INFOLIJN 0800 1 46 46.

Afvalinzameling met diftar

De gemeente Edegem is samen met IGEAN gestart met diftar voor de selectieve inzameling van huisvuil met diftar. Diftar is de afkorting van gedifferentieerde tarifering, beter bekend als het principe “de vervuiler betaalt”. Als je afval aanbiedt zoals huisvuil of grofvuil, dan kost dit meer dan recycleerbaar afval zoals pmd.

De meest eerlijke manier om diftar toe te passen, is om de aangeboden hoeveelheid te wegen. Bied je minder afval aan, dan betaal je minder.

Door beter te sorteren, kan er meer afval gerecycleerd worden zoals pmd, papier en karton en glas. Zo hoeft er minder huisvuil verbrand te worden wat goed is voor het milieu.

Sorteerregels huisvuil en gft

Klik hier om te kijken wat je in de huisvuilcontainer doet en bekijk hier de sorteerregels van het gft.

Voorschot betalen voor de huisvuilinzameling

De kost voor inzameling van huisvuil wordt in mindering gebracht van jouw "voorschot".
Voor de betaling van het voorschot krijg je een betalingsuitnodiging. Het voorschotbedrag hangt af van de grootte van uw container(s):

 

  40 l

120 l

  240 l   

 1.100 l* 

  huisvuil  

  40 euro  

  70 euro   

 100 euro 

 400 euro 


*1.100 l containers enkel na goedkeuring door de gemeente

In de betalingsuitnodiging vraagt IGEAN je, in opdracht van de gemeente, om dit bedrag te storten op de diftarrekening van de gemeente. Op die manier leg je een “voorschot” aan, net als voor jouw energierekeningen.

Drempel- en minimumbedrag

Als het saldo van het voorschot onder het drempelbedrag komt, stuurt IGEAN je een nieuwe betalingsuitnodiging. Het nieuwe voorschotbedrag is gebaseerd op het reëel verbruik van jouw gezin tijdens de voorbije maanden. Is jouw historiek te kort, dan krijg je een betalingsuitnodiging om het oorspronkelijke voorschotbedrag te storten.

Bij de betalingsuitnodiging krijg je een overzicht van de diensten waarop je beroep deed. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ledigingen toe. Zakt het voorschot onder het minimumbedrag, dan worden jouw containers niet meer geledigd tot je het voorschot opnieuw aanvult.

Drempelbedrag per container:

   40 l      

   120 l    

 240 l

 1.100 l*

6 euro

12 euro

 20 euro

100 euro 


*1.100 l containers enkel na goedkeuring door de gemeente


Minimumbedrag per container:

40 l    

120 l     

240 l

1.100 l*

1,5 euro

3 euro

 5 euro

25 euro 


 *1.100 l containers enkel na goedkeuring door de gemeente


De kostprijs van het huisvuil
bestaat uit:

1. Gebruiksrecht
Voor het gebruik van de container betaal je maandelijks een vast bedrag, afhankelijk van de grootte van de container.

2. Bedrag per lediging
Per keer dat je de container aanbiedt, wordt een bedrag aangerekend en dit eveneens op basis van de grootte van de container. Het bedrag per aanbieding is laag zodat je het afval regelmatig kan meegeven.

3. Bedrag voor de aangeboden hoeveelheid huisvuil
Voor de verwerking van het huisvuil geldt een kostprijs per kilogram. 

Dit zijn de bedragen vanaf 1 januari 2021:

 

   40 l   

  120 l  

  240 l   

 1.100 l 

 gebruiksrecht (euro per maand)

 0,2525 

0,9090

 1,5150 

 7,2722

 lediging (euro per aanbieding)

0,1212

 0,3030 

0,6060

 3,0301

 hoeveelheid huisvuil (euro per kg)

0,2525

0,2525

 0,2525 

 0,2525


Download hier het belastingreglement.

De huisvuilcontainers hebben volgende afmetingen:

 container

 hoogte 

 breedte 

 diepte 

 40 l

 50,6 cm

 49,3 cm

  33,8 cm 

 120 l

  100,5 cm

 50,5 cm

 55,5 cm

 240 l

  110,0 cm

  58,0 cm 

 74,0 cm


IGEAN - container diftar huisvuil


De container

wordt aan huis leeggemaakt
Plaats de container met het handvat naar de straatkant zodat deze vlot bereikbaar is voor de ophaler. Let op dat je de container duidelijk zichtbaar aanbiedt zonder hinder te veroorzaken voor voetgangers, fietsers of automobilisten.
De data waarop je de containers kunt aanbieden voor lediging vind je op de ophaalkalender (klik hier door).

is uniek en hoort bij de woning

Elke container is voorzien van een chip en een barcodesticker met het adres van de woning. Bij een eventuele verhuis, moet je de container dan ook bij de woning laten. In de container zit een chip met een unieke code die gelezen wordt bij het ledigen. Tijdens de lediging wordt ook de inhoud van de container gewogen. De ophaalwagen is voorzien van een geijkt weegsysteem.

bevat een sticker met de sorteerregels

Het is belangrijk dat je thuis goed sorteert zodat het afval op de best mogelijke manier verwerkt wordt. Op het deksel van de containers kleeft een sticker met wat wel en niet toegelaten is.

aanvragen 
Als je verhuisd bent en er staat op het nieuwe adres nog geen huisvuilcontainer, dan kan je deze aanvragen via de gratis infolijn of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59. 

Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

wisselen
Vergroot of verkleint jouw gezin, dan kun je kiezen voor een ander formaat van container(s) via de gratis infolijn of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59.

Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

opzeggen
De huisvuilcontainer is verplicht en kan enkel opgezegd worden als je verhuist naar een andere gemeente. Je kan dit doen via de gratis infolijn of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59. 
Het is belangrijk dat je dit doorgeeft anders blijven de kosten voor het gebruik van de container immers doorlopen.

Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

werd niet geledigd
Bood je het afval aan op de juiste ophaaldag? Stond de container tijdig buiten en is jouw afval correct gesorteerd? Misschien was het voorschot op de diftarrekening niet toereikend en had je nog geen nieuwe betaling gedaan?
Neem contact op met de gratis infolijn 0800 1 46 46 om het probleem te melden.

Als je afval niet in je DIFTAR- container kan, zijn er twee mogelijkheden:

  • je bergt het afval tijdelijk op en je geeft het de volgende keer mee
  • je maakt uitzonderlijk gebruik van een piekzak en dit max 3 keer per jaar en max 4 huisvuilzakken per keer.


De extra zak moet geen vuilzak van de gemeente zijn maar moet wel vlot in de container passen. 

Deze extra huisvuilzakken moeten 2 werkdagen voor de ophaling aangevraagd worden op het gratis nummer 0800 1 46 46. Ze moeten naast de volledig gevulde huisvuilcontainer voor ophaling worden aangeboden. 

Ook dit huisvuil wordt gewogen. Na lediging van de ‘normale’ container wordt deze zak in je container geplaatst en wordt deze opnieuw gewogen. Je betaalt voor deze ophaling maar 1x de ledigingskost, maar je betaalt wel de verwerkingskost voor de totale hoeveelheid afval. 

Piekzakken die niet in combinatie met een volle huisvuilcontainer worden aangeboden, zullen niet worden opgehaald.Ondergrondse containers 

aanvragen 
Als je nog geen badge hebt voor de ondergrondse container, dan kan je dit aanvragen via de gratis infolijn of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59. 

Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

opzeggen 
Jouw badge opzeggen kan via de gratis infolijn of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59. 
Het is belangrijk dat je dit doorgeeft anders blijven de kosten voor het gebruik van de ondergrondse containers immers doorlopen.

Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

Tips om afval te voorkomen en goed te sorteren 

Wie minder afval koopt, bespaart twee keer. Een keer op het kassaticket en een keer bij de afvalverwerking. Op jaarbasis kan afvalarm kopen tientallen euro’s winst opleveren.

Sorteer zo goed als je kan het papier en karton, de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd), het glas, het klein gevaarlijk afval enzovoort.

  • Op het ecopark kan je terecht met diverse soorten folie en bloempotjes.
  • Alleen klein tuinafval zoals onkruid, verwelkte bloemen, grasmaaisel enz. is toegelaten in de gft. Zowel het klein als het groot tuinafval kan je naar het ecopark brengen. Etensresten, groente- en fruitafval worden op het ecopark NIET aanvaard, huisvuil evenmin.
  • Beperk restjes, geef overschotten aan de kippen en composteer het organisch afval zoveel mogelijk thuis.


Thuiscomposteren in een compostbak of -vat 

Je kan ook kiezen voor thuiscomposteren in jouw tuin. Dan laat je jouw groente-, fruit- en tuinafval door compostwormen en andere afbraakorganismen verwerken.

Voor een grote tuin zijn een composthoop en/of enkele compostbakken het best geschikt. Voor kleine hoeveelheden keuken- en tuinafval neemt u een compostvat. Voor meer informatie kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst op het nummer 03 289 26 50 of op www.vlaco.be.