diftar ophaling Schilde

MEER INFORMATIE? BEL GRATIS DE INFOLIJN 0800 1 46 46.

afvalinzameling met diftar
De gemeente Schilde is samen met IGEAN gestart met diftar voor de selectieve inzameling van huisvuil. Diftar is de afkorting van gedifferentieerde tarifering, beter bekend als het principe “de vervuiler betaalt”. Het systeem bestaat al langer in de gemeente. Zo wordt het gft (groente-, fruit- en tuinafval en niet-recycleerbaar papier) al sinds 1 januari 2012 via het diftar-principe ingezameld.
Het ingezamelde gft wordt verwerkt tot compost en biogas waarmee groene stroom wordt geproduceerd.
Door beter te sorteren, kan er meer afval gerecycleerd worden zoals pmd, papier en karton en glas. Zo hoeft er minder huisvuil verbrand te worden wat goed is voor het milieu.
Als je afval aanbiedt zoals huisvuil of grofvuil, dan kost dit meer dan recycleerbaar afval zoals pmd. De meest eerlijke manier om diftar toe te passen, is om de aangeboden hoeveelheid te wegen. Bied je minder afval aan, dan betaal je minder.

Klik hier om te kijken wat je best in de huisvuilcontainer doet en bekijk hier de sorteerregels van het gft.

Voorschot betalen voor de huisvuil- en gft-inzameling
De kost voor inzameling van huisvuil en gft wordt in mindering gebracht van jouw "voorschot".
Voor de betaling van het voorschot krijg je een betalingsuitnodiging.
Het voorschotbedrag hangt af van de grootte van jouw container(s):

 

  40 l

120 l

  240 l   

 1.100 l* 

  huisvuil  

  40 euro  

  70 euro   

 100 euro 

 400 euro 

 gft

 20 euro

35 euro 

 -

 320 euro


*1.100 l containers, niet voor particulieren en enkel na goedkeuring gemeente

In de betalingsuitnodiging vraagt IGEAN je, in opdracht van de gemeente, om dit bedrag te storten op de diftar-rekening van de gemeente.
Op die manier leg je een “voorschot” aan, net als voor jouw energie-rekeningen. 

Drempel- en minimumbedrag
Als het saldo van het voorschot onder het drempelbedrag komt, stuurt IGEAN je een nieuwe betalingsuitnodiging.
Het nieuwe voorschotbedrag is gebaseerd op het reëel verbruik van jouw gezin tijdens de voorbije maanden.
Is je historiek te kort, dan krijg je een betalingsuitnodiging om het oorspronkelijke voorschotbedrag te storten.
Bij de betalingsuitnodiging krijg je een overzicht van de diensten waarop je beroep deed. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ledigingen toe. 
Zakt het voorschot onder het minimumbedrag dan worden je containers niet meer geledigd tot je het voorschot opnieuw aanvult.

Drempelbedrag per container:

   40 l      

   120 l    

 240 l

 1.100 l*

6 euro

8 euro

 12 euro

100 euro 

*1.100 l containers enkel na goedkeuring gemeente

Als je een huisvuilcontainer hebt van 120 l en een gft-container van 40 l, dan bedraagt het drempelbedrag waarna je een nieuwe betalingsuitnodiging ontvangt, 8 euro + 6 euro = 14 euro.

Minimumbedrag per container:

40 l    

120 l     

240 l

1.100 l*

1,5 euro

3 euro

 5 euro

25 euro 

 *1.100 l containers enkel na goedkeuring gemeente

Als je een huisvuilcontainer hebt van 120 l en een gft-container van 40 l, dan worden je containers niet meer geledigd als je voorschot kleiner is dan 3 euro + 1,5 euro = 4,5 euro.

De kostprijs van het huisvuil en gft
De kostprijs bestaat uit:
1. Gebruiksrecht
Voor het gebruik van de container betaal je maandelijks een vast bedrag, afhankelijk van de grootte van de container.
2. Bedrag per lediging
Per keer dat je de container aanbiedt, wordt een bedrag aangerekend en dit eveneens op basis van de grootte van de container.
Het bedrag per aanbieding is laag zodat je het afval regelmatig kan meegeven.
3. Bedrag voor de aangeboden hoeveelheid huisvuil en gft
Voor de verwerking van het huisvuil en gft geldt een kostprijs per kilogram. 

Dit zijn de bedragen:

 huisvuil

   40 l   

  120 l  

  240 l   

 1.100 l 

 gebruiksrecht (euro per maand)

 0,25 

0,90

 1,50 

 7,20

 lediging (euro per aanbieding)

0,12

 0,30 

0,60

 3,00

 verwerking (euro per kg)

0,25

0,25

 0,25 

 0,25

 gft

   40 l   

  120 l  

  240 l   

 1.100 l 

 gebruiksrecht (euro per maand)

 0,25 

0,90

1,50

 7,20

 lediging (euro per aanbieding)

0,12

 0,30

0,60

3,00

 verwerking (euro per kg)   

0,10

0,10

 0,10 

 0,10


Deze retributies vanaf 1.1.2020 worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt naar boven afgerond op vier decimalen.

Download hier het retributiereglement.

Een voorbeeld: 
Je biedt in de maand januari 1 keer de container van 120 liter aan met 11 kg gft.
Het huisvuil bied je 2 keer aan in een 120 l container. De eerste keer met 10 kg huisvuil, de tweede keer met 13 kg.
Volgende bedragen worden voor januari afgehouden van jouw voorschot:

gebruiksrecht gft 120 l:

  1 x € 0,90

=

€ 0,90

gebruiksrecht huisvuil 120 l:

  1 x € 0,90

=

€ 0,90

lediging gft:

  1 x € 0,30

=

€ 0,30 

lediging huisvuil:

  2 x € 0,30

=

€ 0,60

hoeveelheid gft:

11 x € 0,10

=

€ 1,10

hoeveelheid huisvuil:

10 x € 0,25

=

€ 2,25

hoeveelheid huisvuil:

13 x € 0,25

=

€ 3,25 

 

       Totaal

 

€ 9,30

De containers
De huisvuilcontainers hebben volgende afmetingen:

 container

 hoogte 

 breedte 

 diepte 

 40 l

 50,6 cm

 49,3 cm

  33,8 cm 

 120 l

  100,5 cm

 50,5 cm

 55,5 cm

 240 l

  110,0 cm

  58,0 cm 

 74,0 cm
De gft-containers hebben volgende afmetingen:

 container

 hoogte 

 breedte 

 diepte 

 40 l

 50,6 cm

 49,3 cm

  33,8 cm 

 120 l

  97,4 cm

 47,9 cm

 55,5 cmDe container
wordt aan huis leeggemaakt
Plaats de container met het handvat naar de straatkant zodat deze vlot bereikbaar is voor de ophaler.
Let erop dat de container duidelijk zichtbaar is zonder hinder te veroorzaken voor voetgangers, fietsers of automobilisten.
De data waarop je de containers kan aanbieden voor lediging vind je op de ophaalkalender.

is uniek en hoort bij de woning
Elke container is voorzien van een chip en een barcodesticker met het adres van de woning.
Bij een eventuele verhuis, moet je de container dan ook bij de woning laten. In de container zit een chip met een unieke code die gelezen wordt bij het ledigen.
Tijdens de lediging wordt ook de inhoud van de container gewogen. De ophaalwagen is voorzien van een geijkt weegsysteem.

bevat een sticker met de sorteerregels
Het is belangrijk dat je thuis goed sorteert zodat het afval op de best mogelijke manier verwerkt wordt.
Op het deksel van de containers kleeft een sticker met wat wel en niet toegelaten is.

aanvragen 
Als je verhuisd bent en er staat op het nieuwe adres nog geen huisvuilcontainer dan kan je deze aanvragen via de gratis infolijn of 
door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59. 
Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

wisselen
Vergroot of verkleint jouw gezin, dan kan je kiezen voor een ander formaat van container(s) via de gratis infolijn of 
door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59.
Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

opzeggen
Als je de gft-container wilt opzeggen kan je dat doen via de gratis infolijn of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen
naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59. 
Het is belangrijk dat je dit doorgeeft anders blijven de kosten voor het gebruik van de container immers doorlopen.
De huisvuilcontainer is verplicht en kan enkel opgezegd worden als je verhuist naar een andere gemeente.
Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

werd niet geledigd
Bood je het afval aan op de juiste ophaaldag?
Stond de container tijdig buiten en is jouw afval correct gesorteerd?
Misschien was het voorschot op de diftarrekening niet toereikend en had je nog geen nieuwe betaling gedaan?
Neem contact op met de gratis infolijn 0800 1 46 46 om het probleem te melden.

Als je afval niet in je DIFTAR- container kan, zijn er twee mogelijkheden:

  • je bergt het afval tijdelijk op en je geeft het de volgende keer mee
  • je maakt uitzonderlijk gebruik van een extra huisvuilzak


Deze extra huisvuilzakken moeten 2 werkdagen voor de ophaling aangevraagd worden op het gratis nummer 0800 1 46 46. Ze moeten naast de volledig gevulde huisvuilcontainer voor ophaling worden aangeboden. Het totale volume van de afvalzakken mag, per beurt, niet meer bedragen dan het volume van de huisvuilcontainer van het aansluitpunt. Het aantal extra aanbiedingen wordt beperkt tot vier per jaar. 

Dit moet geen zak van de gemeente zijn maar moet wel vlot in de container passen. Ook dit huisvuil wordt namelijk gewogen. Na lediging van de ‘normale’ container wordt deze zak in je container geplaatst en wordt deze opnieuw gewogen. Je betaalt voor deze ophaling maar 1x de ledigingskost, maar je betaalt wel de verwerkingskost voor de totale hoeveelheid afval. 

Extra zakken die niet in combinatie met een volle huisvuilcontainer worden aangeboden, zullen niet worden opgehaald. 


Tips om afval te voorkomen en goed te sorteren

Wie minder afval koopt, bespaart twee keer. Een keer op het kassaticket en een keer bij de afvalverwerking. Op jaarbasis kan afvalarm kopen tientallen euro’s winst opleveren.

Sorteer zo goed als je kan het papier en karton, de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd), het glas, het klein gevaarlijk afval enzovoort.

  • Op het recyclagepark kan je terecht met diverse soorten folie en bloempotjes.
  • Alleen klein tuinafval zoals onkruid, verwelkte bloemen, grasmaaisel enz. is toegelaten in de gft-container. Zowel het klein als het groot tuinafval kan je naar het recyclagepark brengen. Etensresten, groente- en fruitafval worden op het recyclagepark NIET aanvaard, huisvuil evenmin.
  • Beperk restjes, geef overschotten aan de kippen en composteer het organisch afval zoveel mogelijk thuis.


Thuiscomposteren in een compostbak of -vat 
Je kan ook kiezen voor thuiscomposteren in jouw tuin. Dan laat je je groente-, fruit- en tuinafval door compostwormen en andere afbraakorganismen verwerken.
Voor een grote tuin zijn een composthoop en/of enkele compostbakken het best geschikt. Voor kleine hoeveelheden keuken- en tuinafval neem je best een compostvat. 
Voor meer informatie kan je terecht bij de gemeentelijke milieudienst op het nummer 03 384 37 37 of op www.vlaco.be.