recyclageparken regio noord


***Onze recyclageparken blijven normaal geopend - overzicht van de openingstijden hieronder***IGEAN baat het recyclagepark in jouw gemeente uit.

Waar?
Je vindt de recyclageparken op onderstaande adressen:

recyclagepark Brecht, Ringlaan 12
recyclagepark Sint-Job-in-'t-Goor, Kattenhoflaan 102 B
recyclagepark Brasschaat, Ploegsebaan 275 A *
recyclagepark Essen, Rijkmakerlaan 53
recyclagepark Kalmthout, Galgenheiken 7
recyclagepark Wuustwezel, Polderstraat 68
recyclagepark Kapellen, Kapelsestraat 235
recyclagepark Stabroek, Krekelberg 28
recyclagepark Schilde, Rozenhoek 6
recyclagepark Zoersel, De Maey 1

* Tijdelijk geldt in de buurt rond het recyclagepark van Brasschaat een gewijzigde verkeerssituatie. Klik hier door voor meer informatie.

Voor wie?
De recyclageparken zijn toegankelijk voor particulieren, KMO's en zelfstandigen.
Meer informatie voor KMO's en zelfstandigen vind je hier.

Aan de ingang staat een registratiezuil die je aan de hand van jouw identiteitskaart toegang tot het recyclagepark verleent. Vergeet dus zeker jouw identiteitskaart niet.

Wat?
Je kunt op het recyclagepark terecht met grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval, zuiver steenpuin, cellenbeton en kalkplaten, grond, metalen, papier en karton, hout, pmd, glazen flessen en bokalen, vlak glas, groenafval, boomstronken, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, Klein gevaarlijk afval, piepschuim, harde kunststoffen, zuivere plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, autobanden, kaarsresten en kurken stoppen.

*** Opgelet, asbest moet verplicht verpakt worden aangeleverd! - klik hier voor meer informatie. ***


Diftar-systeem 

Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Met het diftar-systeem betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval. Het doel van het systeem is het afval te beperken en de kosten voor de verwijdering ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen.
Betalen kan met bankkaart of kredietkaart.

Tarieven (betalende fracties)*

Grofvuil

 0,25 euro/kg
Gemengd bouw- en sloopafval  0,25 euro/kg

Asbesthoudend afval

 0,25 euro/kg
Grond  0,04 euro/kg

Vlak glas

 0,04 euro/kg
Kalkplaten en cellenbeton  0,04 euro/kg
Hout  0,04 euro/kg
Groenafval*  0,04 euro/kg
Zuiver steenpuin  0,04 euro/kg
Landbouwfolie**  0,08 euro/kg

* Schilde: groenafval aan 0,08 euro/kg vanaf dat je meer dan 2000 kg/jaar brengt.

** Landbouwfolies kunnen enkel van 1/3 tot 31/3 en van 1/9 tot 30/9 door KMO's en zelfstandigen naar de recyclageparken van Brecht (Ringlaan), Essen, Stabroek, Wuustwezel en Kalmthout worden gebracht.

In het algemeen krijg je per gezin krijgt jaarlijks volgende vrijstellingen°:

    – 300 kg voor groenafval (snoeihout, groenafval en boomstronken)
    – 1000 kg voor asbesthoudend afval

Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Op het einde van het jaar vervalt de resterende vrijstelling. Ze kunnen dus niet overgedragen worden naar een volgend jaar.
Een gezin bestaat uit alle personen die in het bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zijn via het ‘gezinshoofd’.

° Vrijstellingen kunnen afwijken per gemeente.

Openingsuren - intergemeentelijk gebruik
Je kan met jouw gesorteerd afval niet alleen op het recyclagepark van jouw gemeente terecht, maar ook in die van de andere gemeenten in de tabel. 

De openingsuren zijn zo op elkaar afgestemd dat je van maandag tot en met zaterdag, wel op een recyclagepark in de buurt terecht kan.


IGEAN - openingsuren recyclageparken regio noord - vanaf 1 januari 2021 - 1


IGEAN - openingsuren recyclageparken regio noord - vanaf 1 januari 2021 - 2

Alle recyclageparken zijn in 2021 gesloten op 1/1, 2/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, 2/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11, 24/12 (vanaf 12u), 25/12, 26/12 en 31/12 (vanaf 12u). Uitzonderlijk in 2021 ook op 01/10.

Let wel, omwille van onvoorziene omstandigheden kunnen deze openingsuren afwijken. Op onze nieuwspagina kan je steeds lezen of dit het geval is!

Aankoop recipiënten

Je kan op de recyclageparken ook terecht voor de aankoop van volgende recipiënten:

Recipiënt Prijs
Compostvat (incl. beluchtingsstok) 35 euro
Compostbak 60 euro
Aanbouwmodule compostbak 50 euro
Afdakje compostbak 20 euro
Beluchtingsstok 5 euro
Zak compost (40 liter) 3 euro
Zak potgrond (50 liter) 6 euro
Vat medisch afval 30 liter 20 euro
Vat medisch afval 60 liter 30 euro
Verpakking asbest 1 euro


Inwoners van Brasschaat kunnen op het recyclagepark in Brasschaat ook afvalcontainers aankopen.
Hier vind je de tarieven terug.

Inwoners van Kapellen kunnen op het recyclagepark in Kapellen afvalcontainers, -stickers en -zakken aankopen.
Hier vind je de tarieven terug.

Onze parkwachters

IGEAN hecht veel belang aan een goede dienstverlening op haar recyclageparken. De rol van de parkwachter is hierin cruciaal. Hij/zij is immers het dagdagelijkse uithangbord.

Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede parkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

IGEAN engageert zich ten aanzien van haar parkwachters onder andere om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats, bijscholing en opleidingskansen te bieden, enz.

De parkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook jij als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van jouw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter. Bij twijfel zal de parkwachter je steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.

Vragen?

Voor vragen, suggesties of meldingen in verband met het recyclagepark kun je terecht op de milieulijn van IGEAN op het nummer 03 350 08 14 of via het contactformulier op onze website (klik hier door).