recyclageparken regio noord

IGEAN baat het recyclagepark in uw gemeente uit.
 
Klik hier voor meer informatie over de tarieven, het intergemeentelijk gebruik en het KMO-recyclagepark.

Waar?
U vindt de recyclageparken op onderstaande adressen:

recyclagepark Brecht, Ringlaan 12
recyclagepark Sint-Job-in-'t-Goor, Kattenhoflaan 102 B
recyclagepark Sint-Lenaarts, Oostmalsebaan 72 B (alleen gratis afvalfracties)
recyclagepark Brasschaat, Ploegsebaan 275 A
recyclagepark Essen, Rijkmakerlaan 53
recyclagepark Kalmthout, Galgenheiken 7
recyclagepark Wuustwezel, Polderstraat 68
recyclagepark Kapellen, Kapelsestraat 235
recyclagepark Stabroek, Krekelberg 30
recyclagepark Schilde, Rozenhoek 6
recyclagepark Zoersel, De Maey 1

Klik hier voor een overzicht.

Voor wie?
De recyclageparken zijn toegankelijk voor particulieren, KMO's en zelfstandigen.
Meer informatie voor KMO's en zelfstandigen vindt u hier.

Aan de ingang staat een registratiezuil die u aan de hand van uw identiteitskaart toegang tot het recyclagepark verleent. Vergeet dus zeker uw identiteitskaart niet.

Wat?
U kunt op het recyclagepark terecht met grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval, zuiver steenpuin, cellenbeton en kalkplaten, grond, metalen, papier en karton, hout, PMD, glazen flessen en bokalen, vlak glas, groenafval, boomstronken, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, Klein gevaarlijk afval, piepschuim, harde kunststoffen, zuivere plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, autobanden, kaarsresten en kurken stoppen.

Klik hier voor de gedetailleerde sorteerregels van alle afvalfracties.

Diftar-systeem 

Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Met het diftar-systeem betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval. Het doel van het systeem is het afval te beperken en de kosten voor de verwijdering ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen.
Om te zien hoe het diftar-systeem werkt, kan u dit beeldverhaal raadplegen. Betalen kan met bankkaart of kredietkaart.

Tarieven (betalende fracties)*

Grofvuil

0,20 euro/kg

Gemengd bouw- en sloopafval

0,20 euro/kg

Asbesthoudend afval

0,20 euro/kg

Grond

0,03 euro/kg

Vlak glas

0,03 euro/kg

Kalkplaten en cellenbeton

0,03 euro/kg

Hout

0,01 euro/kg

Groenafval

0,01 euro/kg

Zuiver steenpuin

0,01 euro/kg

Landbouwfolie**

0,07 euro/kg


* Op het recyclagepark in Sint-Lenaarts kan u niet terecht met betalende afvalfracties.
** Landbouwfolies kunnen enkel van 1/3 tot 31/3 en van 1/9 tot 30/9 door KMO's en zelfstandigen naar de recyclageparken van Brecht (Ringlaan), Essen, Stabroek, Wuustwezel en Kalmthout worden gebracht.

Per gezin krijgt u jaarlijks volgende vrijstellingen:

    – 300 kg voor groenafval (snoeihout, groenafval en boomstronken)
    – 1000 kg voor asbesthoudend afval

Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Op het einde van het jaar vervalt de resterende vrijstelling. Ze kunnen dus niet overgedragen worden naar een volgend jaar.
Een gezin bestaat uit alle personen die in het bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zijn via het ‘gezinshoofd’.

Landbouwers kunnen van 1/3 tot en met 31/3 en van 1/9 tot en met 30/9 terecht op de recyclageparken van Brecht (Ringlaan), Essen, Wuustwezel en Kalmthout voor het inleveren van de volle vaten met medisch afval.

Openingsuren - intergemeentelijk gebruik
U kan met uw gesorteerd afval niet alleen op het recyclagepark van uw gemeente terecht, maar ook in die van de andere gemeenten in de tabel. 
De openingsuren zijn zo op elkaar afgestemd, dat er in de regio altijd een recyclagepark geopend is.

 

Brasschaat

Brecht

Brecht

St-Job

Brecht

St-Lenaarts

Essen

Kalmthout

Wuustwezel

Kapellen 

Stabroek 

 Schilde 

 Zoersel 

maandag

13-19u

gesloten 13-17u 13-17u gesloten 13-17u gesloten 13-19u gesloten 13-17u gesloten
 dinsdag 9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
9-12u
13-19u
gesloten 9-12u
13-17u
13-19u  9-12u  13-17u 9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
 woensdag 9-12u
13-17u
13-19u 9-12u 9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
9-12u
13-19u
9-12u
13-17u
13-17u 13-17u gesloten
 donderdag 9-12u
13-17u
13-17u gesloten 13-19u 13-19u gesloten 9-12u
13-17u
gesloten 9-12u
13-19u
9-12u
13-19u
9-12u
13-17u
 vrijdag gesloten 9-12u
13-17u
9-12u
13-17u
gesloten 9-12u
13-17u
9-12u
13-19u
13-17u  9-12u
13-17u
9-12u gesloten 9-12u
13-19u
 zaterdag

9-16u

Alle recyclageparken zijn in 2019 gesloten op 1/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 2/11, 11/11, 24/12 (vanaf 12u), 25/12, 26/12 en 31/12 (vanaf 12u).

Aankoop recipiënten*

U kan op de recyclageparken ook terecht voor de aankoop van volgende recipiënten:

Recipiënt Prijs
Compostvat (incl. beluchtingsstok) 35 euro
Compostbak 60 euro
Aanbouwmodule compostbak 50 euro
Afdakje compostbak 20 euro
Beluchtingsstok 5 euro
Zak compost (40 liter) 3 euro
Vat medisch afval 30 liter 20 euro
Vat medisch afval 60 liter 30 euro


*Op het recyclagepark in Sint-Lenaarts kan u niet terecht voor de aankoop van recipiënten.

Inwoners van Brasschaat kunnen op het recyclagepark in Brasschaat ook afvalcontainers aankopen.
Hier vindt u de tarieven terug.
Inwoners van Kapellen kunnen op het recyclagepark in Kapellen afvalcontainers, -stickers en -zakken aankopen.
Hier vindt u de tarieven terug.

Onze parkwachters

IGEAN hecht veel belang aan een goede dienstverlening op haar recyclageparken. De rol van de parkwachter is hierin cruciaal. Hij/zij is immers het dagdagelijkse uithangbord.

Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede parkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

IGEAN engageert zich ten aanzien van haar parkwachters onder andere om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats, bijscholing en opleidingskansen te bieden, enz.

De parkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook u als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van uw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter. Bij twijfel zal de parkwachter u steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.

Vragen?

Voor vragen, suggesties of meldingen in verband met het recyclagepark kunt u terecht op de milieulijn van IGEAN op het nummer 03 350 08 14 of via inzameling@igean.be