diftar ophaling Wuustwezel huisvuil en gft

MEER INFORMATIE? 
BEL GRATIS DE INFOLIJN 0800 1 46 46 OF RAADPLEEG HIER DE AFVALKRANT.

Afvalinzameling met diftar
Op 1 januari 2016 startte de gemeente Wuustwezel samen met IGEAN met diftar voor de selectieve inzameling van huisvuil. Diftar is de afkorting van gedifferentieerde tarifering, beter bekend als het principe “de vervuiler betaalt”. Het systeem bestaat al langer in de gemeente. Zo wordt het gft (groente-, fruit- en tuinafval en niet-recycleerbaar papier) al sinds 6 januari 2014 via het diftar-principe ingezameld. Het ingezamelde gft wordt verwerkt tot compost en biogas waarmee groene stroom wordt geproduceerd.
Door beter te sorteren, kan er meer afval gerecycleerd worden zoals gft, pmd, papier en karton en glas. Zo hoeft er minder huisvuil verbrand te worden wat goed is voor het milieu. 
Als u afval aanbiedt zoals huisvuil of grofvuil, dan kost dit meer dan recycleerbaar afval zoals pmd. De meest eerlijke manier om diftar toe te passen, is om de aangeboden hoeveelheid te wegen. Biedt u minder afval aan, dan betaalt u minder.

Sorteerregels huisvuil en gft
Klik hier om te kijken wat u in de huisvuilcontainer doet en bekijk hier de sorteerregels van het gft.

Voorschot betalen voor de huisvuil- en gft+-inzameling
De kost voor inzameling van huisvuil en gft+ wordt in mindering gebracht van uw "voorschot".
Voor de betaling van het voorschot krijgt u een betalingsuitnodiging.
Het voorschotbedrag hangt af van de grootte van uw container(s):

 

  40 l

120 l

  240 l   

 1.100 l* 

  huisvuil  

  40 euro  

  70 euro   

 100 euro 

 400 euro 

 gft

 20 euro

35 euro 

 -

 320 euro


*1.100 l containers enkel na goedkeuring gemeente

In de betalingsuitnodiging vraagt IGEAN u, in opdracht van de gemeente, om dit bedrag te storten op de diftar-rekening van de gemeente.
Op die manier legt u een “voorschot” aan, net als voor uw energie-rekeningen. Heb je nog een voorschot voor de gft+-container dan ontvang je de nieuwe betalingsuitnodiging pas nadat het saldo onder het drempelbedrag zakt.

Drempel- en minimumbedrag
Als het saldo van het voorschot onder het drempelbedrag komt, stuurt IGEAN u een nieuwe betalingsuitnodiging.
Het nieuwe voorschotbedrag is gebaseerd op het reëel verbruik van uw gezin tijdens de voorbije maanden.
Is uw historiek te kort, dan krijgt u een betalingsuitnodiging om het oorspronkelijke voorschotbedrag te storten.
Bij de betalingsuitnodiging krijgt u een overzicht van de diensten waarop je beroep deed. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ledigingen toe. 
Zakt het voorschot onder het minimumbedrag dan worden uw containers niet meer geledigd tot u het voorschot opnieuw aanvult.

Drempelbedrag per container:

   40 l      

   120 l    

 240 l

 1.100 l*

6 euro

12 euro

 20 euro

100 euro 

*1.100 l containers enkel na goedkeuring gemeente

Als u een huisvuilcontainer hebt van 120 l en een gft-container van 40 l, dan bedraagt het drempelbedrag waarna u een nieuwe betalingsuitnodiging ontvangt, 12 euro + 6 euro = 18 euro.

Minimumbedrag per container:

40 l    

120 l     

240 l

1.100 l*

1,5 euro

3 euro

 5 euro

25 euro 

 *1.100 l containers enkel na goedkeuring gemeente

Als u een huisvuilcontainer hebt van 120 l en een gft-container van 40 l, dan worden uw containers niet meer geledigd als uw voorschot kleiner is dan 3 euro + 1,5 euro = 4,5 euro.

De kostprijs van het huisvuil en gft
De kostprijs bestaat uit:
1. Gebruiksrecht
Voor het gebruik van de container betaalt u maandelijks een vast bedrag, afhankelijk van de grootte van de container.
2. Bedrag per lediging
Per keer dat u de container aanbiedt, wordt een bedrag aangerekend en dit eveneens op basis van de grootte van de container.
Het bedrag per aanbieding is laag zodat u het afval regelmatig kan meegeven.
3. Bedrag voor de aangeboden hoeveelheid huisvuil en gft 
Voor de verwerking van het huisvuil en gft geldt een kostprijs per kilogram. 

Dit zijn de bedragen:

 huisvuil

   40 l   

  120 l  

  240 l   

 1.100 l 

 gebruiksrecht (euro per maand)

 0,25 

0,75

 1,25 

 6,00

 lediging (euro per aanbieding)

0,10

 0,25 

0,50

 2,50

 verwerking (euro per kg)

0,22

0,22

 0,22 

 0,22

 

 gft

   40 l   

  120 l  

  240 l   

 1.100 l 

 gebruiksrecht (euro per maand)

 0,25 

0,75

 - 

 6,00

 lediging (euro per aanbieding)

0,10

 0,25 

-

 2,50

 verwerking (euro per kg)   

0,085

0,085

 0,085 

 0,085


Download hier het retributiereglement.

Een voorbeeld: 
U biedt in de maand januari 1 keer de container van 120 liter aan met 11 kg gft.
Het huisvuil biedt u 2 keer aan in een 120 l container. De eerste keer met 10 kg huisvuil, de tweede keer met 13 kg.
Volgende bedragen worden voor januari afgehouden van uw voorschot:

gebruiksrecht gft 120 l:

  1 x € 0,75

=

€ 0,75

gebruiksrecht huisvuil 120 l:

  1 x € 0,75

=

€ 0,75

lediging gft:

  1 x € 0,25

=

€ 0,25 

lediging huisvuil:

  2 x € 0,25

=

€ 0,50

hoeveelheid gft:

11 x € 0,085

=

€ 0,94

hoeveelheid huisvuil:

10 x € 0,22

=

€ 2,20

hoeveelheid huisvuil:

13 x € 0,22

=

€ 2,86 

 

       Totaal

 

€ 8,45

De containers
De huisvuilcontainers hebben volgende afmetingen:

 container

 hoogte 

 breedte 

 diepte 

 40 l

 50,6 cm

 49,3 cm

  33,8 cm 

 120 l

  100,5 cm

 50,5 cm

 55,5 cm

 240 l

  110,0 cm

  58,0 cm 

 74,0 cm


Huisvuilcontainers


De gft-containers hebben volgende afmetingen:

 container

 hoogte 

 breedte 

 diepte 

 40 l

 50,6 cm

 49,3 cm

  33,8 cm 

 120 l

  97,4 cm

 47,9 cm

 55,5 cm


De container
wordt aan huis leeggemaakt
Plaats de container met het handvat naar de straatkant zodat deze vlot bereikbaar is voor de ophaler.
Let op dat u de container duidelijk zichtbaar aanbiedt zonder hinder te veroorzaken voor voetgangers, fietsers of automobilisten.
De data waarop u de containers kunt aanbieden voor lediging vindt u op de ophaalkalender.

is uniek en hoort bij de woning
Elke container is voorzien van een chip en een barcodesticker met het adres van de woning.
Bij een eventuele verhuis, moet u de container dan ook bij de woning laten. In de container zit een chip met een unieke code die gelezen wordt bij het ledigen.
Tijdens de lediging wordt ook de inhoud van de container gewogen. De ophaalwagen is voorzien van een geijkt weegsysteem.

bevat een sticker met de sorteerregels
Het is belangrijk dat u thuis goed sorteert zodat het afval op de best mogelijke manier verwerkt wordt.
Op het deksel van de containers kleeft een sticker met wat wel en niet toegelaten is.

aanvragen 
Als u verhuisd bent en er staat op het nieuwe adres nog geen huisvuilcontainer dan kan u deze aanvragen via de gratis infolijn of 
door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59. 
Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

wisselen
Vergroot of verkleint uw gezin, dan kunt u kiezen voor een ander formaat van container(s) via de gratis infolijn of 
door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59.
Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

opzeggen
Als u de gft-container wilt opzeggen kan u dat doen via de gratis infolijn of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen
naar igean@sulo.com of te faxen naar 054 31 31 59. 
Het is belangrijk dat u dit doorgeeft anders blijven de kosten voor het gebruik van de container immers doorlopen.
De huisvuilcontainer is verplicht en kan enkel opgezegd worden als u verhuist naar een andere gemeente.
Particulieren: Download hier het formulier.
Bedrijven: Download hier het formulier

werd niet geledigd
Bood u het afval aan op de juiste ophaaldag? Controleer hier wanneer uw afval wordt opgehaald.
Stond de container tijdig buiten en is uw afval correct gesorteerd?
Misschien was het voorschot op de diftarrekening niet toereikend en had u nog geen nieuwe betaling gedaan?
Neem contact op met de gratis infolijn 0800 1 46 46 om het probleem te melden.

Tips om afval te voorkomen en goed te sorteren

Wie minder afval koopt, bespaart twee keer. Een keer op het kassaticket en een keer bij de afvalverwerking. Op jaarbasis kan afvalarm kopen tientallen euro’s winst opleveren.

Sorteer zo goed als je kan het papier en karton, de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd), het glas, het klein gevaarlijk afval enzovoort.

  • Op het recyclagepark kan je terecht met diverse soorten folie en bloempotjes.
  • Alleen klein tuinafval zoals onkruid, verwelkte bloemen, grasmaaisel enz. is toegelaten in de gft-container. Zowel het klein als het groot tuinafval kan je naar het recyclagepark brengen. Etensresten, groente- en fruitafval worden op het recyclagepark NIET aanvaard, huisvuil evenmin.
  • Beperk restjes, geef overschotten aan de kippen en composteer het organisch afval zoveel mogelijk thuis.


Thuiscomposteren in een compostbak of -vat 
U kan ook kiezen voor thuiscomposteren in uw tuin. Dan laat u uw groente-, fruit- en tuinafval door compostwormen en andere afbraakorganismen verwerken.
Voor een grote tuin zijn een composthoop en/of enkele compostbakken het best geschikt. Voor kleine hoeveelheden keuken- en tuinafval neemt u een compostvat. 
Voor meer informatie kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst op het nummer 03 690 46 24 of op www.vlaco.be.