recyclageparken regio zuid


***Onze recyclageparken blijven normaal geopend - overzicht van de openingstijden hieronder***IGEAN baat het recyclagepark in jouw gemeente uit. Je hebt als inwoner van regio zuid toegang tot 11 recyclageparken.

Waar?
Je vindt de recyclageparken op onderstaande adressen:

recyclagepark Aartselaar, Dijkstraat 11
recyclagepark Boechout, Vremdesesteenweg 218
recyclagepark Boom, Dijleweg 3
recyclagepark Edegem, Kattenbroek 6
recyclagepark Hove, Fazantenlaan 22
recyclagepark Kontich, Blauwesteenstraat 81 B
recyclagepark Lint, Lerenveld 15
recyclagepark Mortsel, Heirbaan 44
recyclagepark Ranst, Ter Stratenweg 33  *
recyclagepark Rumst, Steenberghoekstraat 49 *
recyclagepark Wommelgem, Gulkenrodestraat 9


* vanaf 19 oktober kan je in Rumst enkel terecht na afspraak;
in Ranst geldt deze regeling ook vanaf 1 december.
Klik hier door voor meer informatie.


Voor wie?

Het recyclagepark is toegankelijk voor particulieren die wonen in één van de gemeenten uit regio zuid - zie hierboven.

Inwoners van Borsbeek en Wijnegem kunnen behalve op het intergemeentelijk recyclagepark van Wommelgem ook in de overige parken van regio zuid terecht!

Bedrijven en zelfstandigen kunnen met hun bedrijfsafval enkel terecht op de KMO-recyclageparken van Boom, Edegem, Kontich en Wommelgem.

Aan de ingang staat een registratiezuil die je aan de hand van jouw identiteitskaart toegang tot het recyclagepark verleent. Vergeet dus zeker jouw identiteitskaart niet.

Wat?

Je kunt op het recyclagepark terecht met grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval, zuiver steenpuin, cellenbeton en kalkplaten, grond, metalen, papier en karton, hout, pmd, glazen flessen en bokalen, vlak glas, groenafval, boomstronken, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, klein gevaarlijk afval, piepschuim, harde kunststoffen, zuivere plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, autobanden, kaarsresten en kurken stoppen.

*** Opgelet, asbest moet verplicht verpakt worden aangeleverd! - klik hier voor meer informatie. ***


Diftar-systeem 

Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Met het diftar-systeem betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval. Het doel van het systeem is het afval te beperken en de kosten voor de verwijdering ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen.

Om te zien hoe het diftar-systeem werkt, kan je dit beeldverhaal raadplegen. Betalen kan met bankkaart of kredietkaart.

Tarieven vanaf 1 januari 2021 (betalende fracties)

Grofvuil

0,25 euro/kg

Gemengd bouw- en sloopafval  

0,25 euro/kg

Grond

0,04 euro/kg

Hout 0,04 euro/kg
Kalkplaten en cellenbeton

0,04 euro/kg

Zuiver steenpuin

0,04 euro/kg


Elk gezin (tot 3 personen) krijgt een vrijstelling van 50 kg per jaar voor de betalende fracties en 10 kg extra per bijkomend gezinslid per jaar. De vrijstelling geldt niet voor grofvuil.

De vrijstellingen worden éénmaal per jaar, namelijk op 1 januari, toegekend. Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Dit betekent dat de vrijstelling, die op het einde van het jaar niet opgebruikt is, vervalt.

Openingsuren - intergemeentelijk gebruik

Je kan met jouw gesorteerd afval niet alleen op het recyclagepark van jouw gemeente terecht, maar ook in die van de andere gemeenten in de tabel. De afvalstoffen, de sorteerregels en de tarieven zijn op deze recyclageparken hetzelfde.

De openingsuren zijn zo op elkaar afgestemd dat je van maandag tot en met zaterdag, wel op een recyclagepark in de buurt terecht kan.

IGEAN - openingsuren regio zuid - deel 1


IGEAN - openingsuren recyclageparken regio zuid vanaf 1 januari 2021 - 2

Alle recyclageparken zijn in 2021 gesloten op 1/1, 2/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11, 24/12, 25/12, 26/12 en 31/12.
Uitzonderlijk ook op 01/10.


Let wel, omwille van onvoorziene omstandigheden kunnen deze openingsuren afwijken. Op onze nieuwspagina kan je steeds lezen of dit het geval is!


Onze parkwachters

IGEAN hecht veel belang aan een goede dienstverlening op haar recyclageparken. De rol van de parkwachter is hierin cruciaal. Hij/zij is immers het dagdagelijkse uithangbord.
Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede parkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

IGEAN engageert zich ten aanzien van haar parkwachters onder andere om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats, bijscholing en opleidingskansen te bieden, enz.
De parkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook jij als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van jouw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter. Bij twijfel zal de parkwachter je steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.

Vragen?

Voor vragen, suggesties of meldingen in verband met het recyclagepark kun je terecht bij IGEAN via het nummer 03 350 08 14 of via het contactformulier op deze website (klik hier door).

Aankoop recipiënten

Je kan op het recyclagepark ook terecht voor de aankoop van volgende recipiënten: 

Compostvat (incl. beluchtingsstok)  35 euro  
Compostbak      60 euro  
Aanbouwmodule compostbak  50 euro  
Afdakje compostbak  20 euro  
Beluchtingsstok  5 euro  
Zak compost (40 liter)  3 euro  
Zak potgrond (50 liter)  6 euro  
Verpakking asbest  1 euro  
GFT emmer (40 liter)  20 euro   (Enkel inwoners Mortsel)
GFT container (120 liter)  25 euro   (Enkel inwoners Mortsel)
Sticker GFT emmer (25 liter)  6 euro   (Enkel inwoners Mortsel)
Sticker GFT emmer (40 liter)  10 euro   (Enkel inwoners Mortsel)
Sticker GFT container (120 liter)  30 euro   (Enkel inwoners Mortsel)