klimaatactieplan Borsbeek

klimaat

 • IGEAN milieu & veiligheid
  Doornaardstraat 60
  2160 Wommelgem

 • tel. 03 350 08 08
 • fax 03 353 34 10
 • mail ons
 • Openingsuren kantoor:

  8.00 - 16.45 u.

De gemeente Borsbeek koos ervoor om het burgemeestersconvenant te ondertekenen. Tegen 2020 wil de gemeente minstens 20% minder CO2 uitstoten op zijn grondgebied en als organisatie klimaatneutraal worden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen. CO2 besparen betekent dus energie besparen.

Om doelstellingen voor CO2-reductie te kunnen formuleren en de effecten van het klimaatbeleid te kunnen opvolgen, is inzicht nodig in de grootte en de bronnen van de huidige CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente. Daarvoor werd een CO2-nulmeting opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het referentiejaar is 2012. De uitstoot van autosnelwegen, ETS-bedrijven en niet-energiegebonden uitstoot van landbouw werden in deze grafieken niet meegenomen.

Uit de emissie-inventaris blijkt dat in het jaar 2012 in gemeente Borsbeek 35.187 ton CO2 werd uitgestoten.
Voor meer informatie en de volledige nulmetingen kan u terecht op deze website.

De gemeente Borsbeek stelde in samenwerking met IGEAN een energie- en klimaatactieplan samen. Dit plan geeft een overzicht van de acties die de gemeente plant in de komende jaren om de reductiedoelstelling van 20% minder CO2 tegen 2020 te bereiken. Het gaat om een dynamisch plan dat in de loop der jaren omwille van veranderde omstandigheden of nieuwe opportuniteiten nog kan wijzigen.

Het volledige plan kan u hier downloaden.