klimaatactieplan Wuustwezel

De gemeente Wuustwezel koos ervoor om het burgemeestersconvenant en klimaatneutrale organisatie 2020 te ondertekenen. Tegen 2020 wil de gemeente minstens 20% minder CO2 uitstoten op zijn grondgebied en als organisatie klimaatneutraal worden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen. CO2 besparen betekent dus energie besparen.

Om doelstellingen voor CO2-reductie te kunnen formuleren en de effecten van het klimaatbeleid te kunnen opvolgen, is inzicht nodig in de grootte en de bronnen van de huidige CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente. Daarvoor werd een CO2-nulmeting opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het referentiejaar is 2011. De uitstoot van autosnelwegen, ETS-bedrijven en niet-energiegebonden uitstoot van landbouw werden in deze grafieken niet meegenomen.

Uit de emissie-inventaris blijkt dat in het jaar 2011 in gemeente Wuustwezel 97.502 ton CO2 werd uitgestoten.
Voor meer informatie en de volledige nulmetingen kan u terecht op deze website.

De gemeente Wuustwezel stelde in samenwerking met IGEAN een energie- en klimaatactieplan samen. Dit plan geeft een overzicht van de acties die de gemeente plant in de komende jaren om de reductiedoelstelling van 20% minder CO2 tegen 2020 te bereiken. Het gaat om een dynamisch plan dat in de loop der jaren omwille van veranderde omstandigheden of nieuwe opportuniteiten nog kan wijzigen.

Het volledige plan kan u hier downloaden.