Papiercontainers Stabroek

MEER INFORMATIE? BEL GRATIS DE INFOLIJN 0800 1 46 46 of RAADPLEEG HIER DE AFVALKRANT.

Inzameling papier en karton ook in containers 
Vanaf 26 november 2018 start de gemeente Stabroek samen met IGEAN met de ophaling van papier en karton in gele rolcontainers. De aanbieding van papier en karton in een container is niet verplicht. U mag het papier en karton ook nog steeds aanbieden in kartonnen dozen, papieren zakken of samengebonden met natuurtouw.

Gele papiercontainers


De papiercontainers hebben volgende afmetingen:

 container

wielen

 hoogte 

 breedte 

 lengte 

 120 l

2

 96 cm

 48 cm

55 cm 

240 l

2

   107 cm      58 cm   73 cm

 1.000 l

4

 130 cm

 135 cm

 108 cm


Per gezin kan u beschikken over 1 container van 120 of 240 liter.
Bij appartementsgebouwen kan er, mits toelating van de gemeente voor de collectieve inzameling 1 papiercontainer van 1.000 liter worden voorzien voor het gezamenlijke gebruik door meerdere gezinnen.

Bestelling papiercontainer
Wil u een container bestellen, dan kan dit telefonisch via de gratis infolijn 0800 1 46 46.

Levering papiercontainer
De containers worden vanaf eind november aan huis bedeeld. De juiste leveringsdatum wordt u midden november per brief bezorgd.
Controleer de gegevens op de sticker die op de container kleeft vooraleer u de gele container in gebruik neemt.

Kostprijs
De maandelijkse ophaling blijft gratis. De inhoud van de papiercontainer met chip wordt niet gewogen zoals bij het huisvuil en gft. Vanaf 2019 wordt er wel een maandelijks bedrag voor het gebruiksrecht in mindering gebracht van uw voorschot:

 • 0,25 euro per maand voor een container van 120 liter
 • 0,35 euro per maand voor een container van 240 liter
 • 3 euro voor een container van 1.000 liter 


Aanbieden voor lediging

 • De ophaaldata vindt u terug op de afvalkalender of via de app Recycle!
 • Plaats het papier en karton de avond voor de ophaling vanaf 20 uur aan de straatkant. De ophaling start immers vanaf 6 uur in de ochtend.
 • Plaats de papiercontainer aan de straatkant met het handvat naar de straat gericht.
 • Het papier en karton mag niet klemmen in de container. Als de inhoud te vast is aangedrukt, kan de container immers niet geledigd worden.
 • Het deksel van de container moet steeds gesloten zijn.
 • Er mogen geen andere afvalstoffen dan papier en karton in de gele container worden aangeboden. Het verkeerd aanbieden van afval wordt beschouwd als sluikstorten.
 • Naast de gele container mag u eventueel extra papier en karton samengebonden of in dozen aanbieden.
 • De ophaalfrequentie van de huis-aan-huisinzameling blijft ongewijzigd. De ophaaldata zijn op de ophaalkalender terug te vinden.


Verhuis
Bij een verhuis in of buiten de gemeente Stabroek, laat u de container bij de woning staan.
Neem contact op met de gratis infolijn 0800 1 46 46 om uw container op te zeggen.


Werd uw papier en karton niet opgehaald?
Bood u het afval aan op de juiste ophaaldag? Controleer hier wanneer uw afval wordt opgehaald. Stond het papier en karton tijdig buiten en is het afval correct gesorteerd? Neem contact op met de milieulijn 03 350 08 14 om het probleem te melden.


Sorteerregels voor papier en karton
 Minder papierafval
Breng een anti-reclamesticker aan op uw brievenbus om geen ongeadresseerde reclame te ontvangen. Wie ook geadresseerd reclamedrukwerk niet ziet zitten, kan zich laten opnemen in de Robinsonlijst. Dit kan via www.robinsonlist.be, info@marketing.be of via de post:
Belgisch Direct Marketing Verbond
Robinson-lijst
Z.I. Researchpark 120
1731 Zellik