diftar ophaling van huisvuil in Mortsel

Download hier de Afvalkrant over de diftar-invoering in Mortsel.
Het antwoord nog niet gevonden?
BEL GRATIS DE INFOLIJN 0800 1 46 46.

Stad Mortsel en IGEAN starten met diftar voor de selectieve inzameling van huisvuil. Diftar is de afkorting van gedifferentieerde tarifering, beter bekend als het principe “de vervuiler betaalt”.  Door beter te sorteren, kan er meer afval gerecycleerd worden zoals gft, pmd, papier en karton en glas. Zo hoeft er minder huisvuil verbrand te worden wat goed is voor het milieu. 

Als je afval aanbiedt zoals huisvuil of grofvuil, dan kost dit meer dan recycleerbaar afval zoals pmd. De meest eerlijke manier om diftar toe te passen, is om de aangeboden hoeveelheid te wegen. Bied je minder afval aan, dan betaal je minder.

Sorteerregels huisvuil 

Klik hier om te kijken wat je in de huisvuilcontainer doet... 


Hoe betalen voor de huisvuilinzameling?

De kost voor inzameling van huisvuil wordt in mindering gebracht van jouw "voorschot".
Voor de betaling van het voorschot krijg je een betalingsuitnodiging.

Het voorschotbedrag hangt af van de grootte van jouw container(s):

 

  40 l

  120 l   

 240 l 

  huisvuil  

  30 euro  

 50 euro 

 80 euro 


In de betalingsuitnodiging vraagt IGEAN je, in opdracht van de gemeente, om dit bedrag te storten op de diftar-rekening van de gemeente. Op die manier leg je een “voorschot” aan, net als voor jouw energierekeningen.

Drempel- en minimumbedrag

Als het saldo van het voorschot onder het drempelbedrag komt, stuurt IGEAN een nieuwe betalingsuitnodiging.  Het nieuwe voorschotbedrag is gebaseerd op het reëel verbruik van jouw gezin tijdens de voorbije maanden. Is jouw historiek te kort, dan krijg je een betalingsuitnodiging om het oorspronkelijke voorschotbedrag te storten.

Bij de betalingsuitnodiging krijg je een overzicht van de diensten waarop je beroep deed. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ledigingen toe. Zakt het voorschot onder het minimumbedrag, dan worden jouw containers niet meer geledigd tot je het voorschot opnieuw aanvult.

Drempelbedrag per container:

   40 l      

 120 l

 240 l

6 euro

 8 euro   

12 euro 


Minimumbedrag per container:

40 l          

   120 l  

240 l

1,50 euro

3 euro

5 euro 


De kostprijs van het huisvuil
bestaat uit:

1. Gebruiksrecht
Voor het gebruik van de container betaal je maandelijks een vast bedrag, afhankelijk van de grootte van de container.

2. Bedrag per lediging

Per keer dat je de container aanbiedt, wordt een bedrag aangerekend en dit eveneens op basis van de grootte van de container.
Het bedrag per aanbieding is laag zodat je het afval regelmatig kan meegeven.

3. Bedrag voor de aangeboden hoeveelheid huisvuil en gft 
Voor de verwerking van het huisvuil en gft geldt een kostprijs per kilogram. 


Dit zijn de bedragen:

 huisvuil

   40 l   

  120 l

 240 l 

 gebruiksrecht (euro per maand)

 0,25

 0,90 

 1,5

 lediging (euro per aanbieding)

0,12

0,30

 0,60

 verwerking (euro per kg)

0,25

 0,25 

 0,25


Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt naar boven afgerond op vier decimalen.


Download hier het retributiereglement.

Een voorbeeld: 

Je biedt in de maand maart 2 keer de container van 120 liter huisvuil aan; de eerste keer met 7 kg huisvuil, de tweede keer met 9 kg.

Volgende bedragen worden voor maart afgehouden van jouw voorschot:

gebruiksrecht huisvuil 120 l:

  1 x € 0,90

=

€ 0,90

lediging huisvuil:

  2 x € 0,30

=

€ 0,60

hoeveelheid huisvuil:

  7 x € 0,25

=

€ 1,75

hoeveelheid huisvuil:

  9 x € 0,25

=

€ 2,25 

 

       Totaal

 

€ 5,50


De container

Opgelet, bewoners van de Statielei en Antwerpsestraat tot en met nummer 185 en oneven nummers boven 185 maken gebruik van de ondergrondse containers voor het huisvuil. Op deze adressen wordt niet met grijze containers gewerkt. Verder op deze pagina lees je meer hierover.

In een 40 l-container kan je wat meer afval kwijt dan in de kleine huisvuilzak van ca. 30 liter. Er passen 2 grote huisvuilzakken in een container van 120 liter en 4 grote zakken in een container van 240 liter.

IGEAN - diftar - formaat huisvuilcontainers
    

... wordt aan huis leeggemaakt

Plaats de container met het handvat naar de straatkant zodat deze vlot bereikbaar is voor de ophaler. Let op dat je de container duidelijk zichtbaar aanbiedt, zonder hinder te veroorzaken voor voetgangers, fietsers of automobilisten.
De data waarop je de containers kunt aanbieden voor lediging vind je op de ophaalkalender (klik hier door).

... is uniek en hoort bij de woning
Elke container is voorzien van een chip en een barcodesticker met het adres van de woning.
Bij een eventuele verhuis, moet je de container dan ook bij de woning laten. In de container zit een chip met een unieke code die gelezen wordt bij het ledigen.
Tijdens de lediging wordt ook de inhoud van de container gewogen. De ophaalwagen is voorzien van een geijkt weegsysteem.

... bevat een sticker met de sorteerregels
Het is belangrijk dat je thuis goed sorteert zodat het afval op de best mogelijke manier verwerkt wordt. Op het deksel van de containers kleeft een sticker met wat wel en niet toegelaten is.

... aanvragen 
Als je verhuisd bent en er staat op het nieuwe adres nog geen container, dan kan je deze aanvragen:
   - via de gratis infolijn op 0800 1 46 46
   - of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com.
      - Particulieren: Download hier het formulier
      - Bedrijven: Download hier het formulier

... wisselen
Vergroot of verkleint uw gezin, dan kan je kiezen voor een ander formaat van container(s):
   - via de gratis infolijn op 0800 1 46 46
   - of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com.
      - Particulieren: Download hier het formulier.
      - Bedrijven: Download hier het formulier

... opzeggen
Als je de gft-container wilt opzeggen kan je dat doen via de gratis infolijn op 0800 1 46 46 of door onderstaand formulier te beozrgen aan igean@sulo.com
Het is belangrijk dat je dit doorgeeft, anders blijven de kosten voor het gebruik van de container immers doorlopen.
De huisvuilcontainer is verplicht en kan enkel opgezegd worden als je verhuist naar een andere gemeente.
   - Particulieren: Download hier het formulier.
   - Bedrijven: Download hier het formulier

... werd niet geledigd
Bood je het afval aan op de juiste ophaaldag? Controleer hier wanneer jouw afval wordt opgehaald.
Stond de container tijdig buiten en is jouw afval correct gesorteerd?
Misschien was het voorschot op de diftarrekening niet toereikend en had je nog geen nieuwe betaling gedaan?
Neem contact op met de gratis infolijn 0800 1 46 46 om het probleem te melden.

... schoonhouden

We geven je enkele tips mee om je container zowel winter als zomer schoon, fris en vrij van beestjes te houden. Download de pdf hier.

De ondergrondse container

Bewoners van de Statielei en Antwerpsestraat tot en met nummer 185 en oneven nummers boven 185 maken gebruik van de ondergrondse containers voor het huisvuil. Op deze adressen wordt niet met grijze containers gewerkt.

IGEAN - inzameling huisvuil via een ondergrondse container

Elektronische identiteitskaart of toegangskaart

Je kan de ondergrondse container gebruiken met behulp van jouw elektronische identiteitskaart. Heb je geen elektronische identiteitskaart, neem dan contact op met de gratis infolijn 0800 146 46. We bezorgen je dan een toegangskaart waarmee je de ondergrondse container kan openen. Deze toegangskaart is gekoppeld aan jouw identiteit en adres. 

Hoe bied je afval aan?

Je kan het huisvuil aanbieden in een zak naar keuze, maar met een maximum volume van 40 liter. Stop de zak niet overvol want dan past deze niet vlot in de trommel van de container. Gebruik eventueel meerdere kleine zakjes die je gelijktijdig in de trommel steekt.

Locaties ondergrondse containers

 • Prins Leopoldlei: naast fietsenrekken ter hoogte van huisnummer 3
 • Gemeenteplein: 2 containers op het plein zelf
 • Parking Heilig-Kruisstraat: links voor de kerk
 • Guido Gezellelaan: naast groenperk ter hoogte van huisnummer 2
 • Ridder van Ranstlei: naast groenperk ter hoogte van huisnummer 1
 • Hoek van de Antwerpsestraat en de Oosterveldlaan
 • Vijf-aprilwarande: bij groenperk naast huisnummer 5
 • Lieve Gruyaertstraat ter hoogte van het speelterrein
 • Drabstraat: bij groenperk over huisnummer 284


Download hier de folder met de volledige uitleg!

... jouw toegang tot de ondergrondse container aanvragen 
Als je verhuisd bent en je hebt nog geen toegang tot de ondergrondse container, dan kan je deze aanvragen:
   - via de gratis infolijn op 0800 1 46 46
   - of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com.
      - Particulieren: Download hier het formulier
      - Bedrijven: Download hier het formulier

... jouw toegang tot de ondergrondse container opzeggen
Als je de gft-container wilt opzeggen kan je dat doen via de gratis infolijn op 0800 1 46 46 of door onderstaand formulier te beozrgen aan igean@sulo.com
Het is belangrijk dat je dit doorgeeft, anders blijven de kosten voor het gebruik van de container immers doorlopen.
De huisvuilcontainer is verplicht en kan enkel opgezegd worden als je verhuist naar een andere gemeente.
   - Particulieren: Download hier het formulier.
   - Bedrijven: Download hier het formulier


Als je afval niet in je DIFTAR- container kan, zijn er twee mogelijkheden:

 • je bergt het afval tijdelijk op en je geeft het de volgende keer mee
 • je maakt uitzonderlijk gebruik van extra zakken 


Deze extra huisvuilzakken moeten minstens 2 werkdagen voor de ophaling aangevraagd worden op het gratis nummer 0800 1 46 46. Ze moeten naast de volledig gevulde huisvuilcontainer voor ophaling worden aangeboden. 

Dit moet geen zak van de gemeente zijn maar moet wel vlot in de container passen. Ook dit huisvuil wordt namelijk gewogen. Na lediging van de ‘normale’ container wordt deze zak in je container geplaatst en wordt deze opnieuw gewogen. Je betaalt voor deze ophaling maar 1x de ledigingskost, maar je betaalt wel de verwerkingskost voor de totale hoeveelheid afval. 

Extra zakken die niet in combinatie met een volle huisvuilcontainer worden aangeboden, zullen niet worden opgehaald. De piekzakken zijn gratis maar je mag ze maximaal 3 keer aanvragen per jaar. Er mogen maximum 4 extra zakken aangeboden worden in combinatie met een volle huisvuilcontainer.