vacature toezichthouder / verbalisant ruimtelijke ordening - februari

Om het team handhaving en omgeving te versterken is IGEAN op zoek naar een voltijdse of eventueel deeltijdse (80%)

                              toezichthouder / verbalisant ruimtelijke ordening

Wat doet het team handhaving en omgeving?

Het team handhaving en omgeving van IGEAN ondersteunt en begeleidt de lokale besturen bij het uitvoeren van hun taken en bevoegdheden in het kader van de handhaving.

Tot op heden bestaat dit team uit toezichthouders die waken over de naleving van de milieuwetgeving en uit sanctionerende ambtenaren die overtredingen inzake openbare overlast en overtredingen op stilstaan en parkeren behandelen.

Op vraag van de lokale besturen wenst IGEAN haar werking uit te breiden met de handhaving voor de ruimtelijke ordening. Het intergemeentelijk team wordt daarom aangevuld met een toezichthouder / verbalisant ruimtelijke ordening die kan optreden op het grondgebied van de deelnemende gemeenten uit het samenwerkingsgebied van IGEAN.

Wat doe jij:

 • Je werkt mee aan en maakt deel uit van een nieuw intergemeentelijk team dat instaat voor de handhaving ruimtelijke ordening.
 • Je geeft uitvoering aan de lokale handhavingsplannen en de daarin opgenomen prioriteiten.
 • Als verbalisant voer je controles uit in de deelnemende gemeenten om na te gaan of voorschriften en regels in verband met ruimtelijke ordening, bouw en vergunningen correct worden nageleefd. Nadat je de nodige vaststellingen hebt gedaan, maak je een rapport waarin je jouw vaststellingen beschrijft en de situatie analyseert. Op basis daarvan geef je in eerste instantie informatie of werk je voorstellen, adviezen en oplossingen uit.
 • Je staat in voor de zachte handhaving, die erop gericht is het respect voor stedenbouwkundige regels te verhogen en een vrijwillig herstel te bekomen.
 • Als verbalisant maak je indien nodig een proces-verbaal of een verslag van vaststelling op, met als doel het herstel te bekomen via een bestuurlijke maatregel of via gerechtelijke weg.
 • Je staat in voor alle administratieve taken die gepaard gaan met het uitoefenen van de functie, zoals van het verzamelen en registreren van de opdrachten, het verzamelen van de relevante informatie, het maken van afspraken, het opmaken van een verslag of andere documenten, de communicatie met de betrokkenen, het opvolgen van het dossier en de gemaakte afspraken, …
 • Je krijgt de nodige juridische ondersteuning.
 • Je krijgt een degelijke opleiding en begeleiding om in deze boeiende job te groeien.

Wij vragen:

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma, bij voorkeur in een stedenbouwkundige richting of in een andere eerder technische richting die verband houdt met de ruimtelijke ordening.
 • Kandidaten zonder voormeld diploma moeten minimum 5 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
 • Je bent iemand die heldere analyses maakt en onderbouwde vaststellingen doet.
 • Je bent niet tevreden met de eerste de beste oplossing.
 • Je bent leergierig.
 • Je beschikt over mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en kan een boodschap duidelijk en vlot overbrengen aan diverse doelgroepen.
 • Je bent een goed georganiseerde collega die zelfstandig kan werken binnen een team.
 • Je bent flexibel en kan op een soepele manier omspringen met tijdsdruk en (onverwachte) wijzigingen in het werkschema.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Wij bieden:

 • Een contract (voltijds of 80%) voor onbepaalde duur.
 • De stabiliteit van de semi-openbare sector.
 • Een boeiende, veelzijdige en uitdagende job in een dynamische werkomgeving.
 • Een verloningspakket met tal van extra voordelen (functionele bedrijfswagen, maaltijdcheques, verzekeringspakket, extra-legale vakantiedagen e.a.).

Solliciteer via deze link.

Selectieprocedure

 • Preselectie: de preselectie gebeurt op basis van je motivatiebrief en CV.
 • Mondeling sollicitatiegesprek:
  • Na een gunstige preselectie organiseren we een eerste verkennend gesprek, digitaal via Microsoft Teams.
  • Tijdens het sollicitatiegesprek toetsen we je inhoudelijke kennis, motivatie voor de functie en peilen we naar je persoonsgebonden competenties.

Je kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.