diftar ophaling Ranst

Vanaf 1 mei 2021 starten we ook met de diftar-inzameling van huisvuil. Je leest er alles over in deze speciale Afvalkrant (klik hier).

Heb je nog vragen hierover of wil je meer weten over de ophaling van gft?
BEL GRATIS DE INFOLIJN 0800 1 46 46.

Al heel wat jaren wordt het huisvuil en het groente-, fruit-, en tuinafval met het niet-recycleerbaar papier (gft) in onze gemeente selectief ingezameld. We blijven dit afval afzonderlijk inzamelen. Voor de inzameling van het gft werken we reeds met groene containers met chip. Maar vanaf 1 mei 2021 schakelen we ook voor de ophaling van huisvuil over op het diftarsysteem.

Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Met dit principe ‘de vervuiler betaalt’ worden de kosten van de afvalverwerking eerlijk verdeeld. Het huisvuil wordt gewogen bij lediging en je betaalt volgens de aangeboden hoeveelheid.


Door milieubewust aan te kopen, goed te sorteren en thuis te composteren, kan je veel geld besparen. Voor de praktische invoering van dit systeem voorzien we alle gezinnen van grijze containers. De nieuwe ‘slimme containers’ zijn uitgerust met een chip en we registreren bij elke ophaling hoeveel afval je precies aanbiedt. Deze containers vervangen de huidige huisvuilzakken. Vanaf 1 mei 2021 worden de afvalzakken niet meer opgehaald. Aan de ophaling van gft wijzigt niets.


We bieden elk gezin ook de mogelijkheid om vrijblijvend voor een gele papiercontainer te kiezen. Kies het formaat dat best past bij de hoeveelheid papier en karton dat je meestal aanbiedt en volgens de plaats die je voor de container ter beschikking hebt. De container is niet alleen handig in gebruik maar vermijdt rondvliegend en doorweekt papier op de dag van de ophaling. Goed voor jouw rug en die van de ophaler, maar ook goed voor een schonere straat!


Voorschot betalen voor de huisvuil- en gft-inzameling 

De kost voor inzameling van huisvuil en gft wordt in mindering gebracht van jouw "voorschot".
Voor de betaling van het voorschot krijg je een betalingsuitnodiging.
De ophaling van papier is gratis, je betaalt enkel gebruiksrecht voor de container!

Het voorschotbedrag hangt af van de grootte van jouw container(s):

 

  40 l

  120 l   

 240 l 

 huisvuil  

  30 euro  

 50 euro 

 80 euro 

 gft

  20 euro

 20 euro

  -   

 papier  / 3 euro 4,2 euro


In de betalingsuitnodiging vraagt IGEAN je, in opdracht van de gemeente, om dit bedrag te storten op de diftar-rekening van de gemeente. Op die manier leg je een “voorschot” aan, net als voor je energie-rekeningen. Betaal tijdig je voorschot zodat jouw huisvuil- en/of gft-container ook daarna zeker geledigd wordt.

Drempel- en minimumbedrag

Als het saldo van je voorschot onder het drempelbedrag komt, stuurt IGEAN je een nieuwe betalingsuitnodiging. Het nieuwe voorschotbedrag is gebaseerd op het reëel verbruik van je gezin tijdens de voorbije maanden. Is jouw historiek te kort, dan krijg je een betalingsuitnodiging om het oorspronkelijke voorschotbedrag te storten.

Bij de betalingsuitnodiging krijg je een overzicht van de diensten waarop je beroep deed. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ledigingen toe. Zakt het voorschot onder het minimumbedrag dan wordt je huisvuil- en/of gft-container niet meer geledigd tot je het voorschot opnieuw aanvult.

Drempelbedrag per container:

 

   40 l      

 120 l

 240 l

 gft 6 euro 8 euro /
 huisvuil 

 6 euro

  8 euro   

 12 euro 

 papier  /  1,5 euro  2 euro


Als je een huisvuilcontainer hebt van 120 l en een gft-container van 40 l, dan bedraagt het drempelbedrag waarna u een nieuwe betalingsuitnodiging ontvangt, 8 euro + 6 euro = 14 euro.

Minimumbedrag per container:

 

   40 l      

 120 l

 240 l

 gft 1,5 euro 3 euro /
 huisvuil 

 1,5 euro

 3 euro   

 5 euro 

 papier  / 0 euro 0 euro


Als je een huisvuilcontainer hebt van 120 l en een gft-container van 40 l, dan worden jouw containers niet meer geledigd als jouw voorschot kleiner is dan 3 euro + 1,50 euro = 4,50 euro.


De kostprijs van de ophaling
bestaat uit:

1. Gebruiksrecht
Voor het gebruik van de container betaal je maandelijks een vast bedrag, afhankelijk van de grootte van de container.

2. Bedrag per lediging

Per keer dat je de container aanbiedt, wordt een bedrag aangerekend en dit eveneens op basis van de grootte van de container.
Het bedrag per aanbieding is laag zodat je het afval regelmatig kan meegeven.
Let wel, dit geldt NIET voor de lediging van jouw gele papiercontainer!

3. Bedrag voor de aangeboden hoeveelheid huisvuil en gft 
Voor de verwerking van het huisvuil en gft geldt een kostprijs per kilogram. 


Dit zijn de bedragen:

 huisvuil

   40 l   

  120 l

 240 l 

 gebruiksrecht (euro per maand)

 0,25

 0,90 

 1,5

 lediging (euro per aanbieding)

0,12

0,30

 0,60

 verwerking (euro per kg)

0,25

 0,25 

 0,25

 gft  

   40 l     

  120 l   

 240 l 

 gebruiksrecht (euro per maand)       

 0,25

0,90

 -

 lediging (euro per aanbieding)

0,12

0,30

 -

 verwerking (euro per kg)   

0,10

0,10

 -

 papier                                                                  120 l    240 l   
 gebruiksrecht (euro per maand)                                                           0,250,35
 lediging (euro per aanbieding) / /
 verwerking (euro per kg)    / /


Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt naar boven afgerond op vier decimalen.


Download hier het retributiereglement.


Een voorbeeld: 


Je biedt in de maand maart 1 keer de container van 120 liter aan met 10 kg gft.
Het huisvuil bied je 2 keer aan in een container van 120 liter. De eerste keer met 7 kg huisvuil, de tweede keer met 9 kg.

Volgende bedragen worden voor maart afgehouden van jouw voorschot:

gebruiksrecht gft 120 l:  1 x € 0,90=€ 0,90
gebruiksrecht huisvuil 120 l:  1 x € 0,90=€ 0,90
lediging gft:  1 x € 0,30=€ 0,30 
lediging huisvuil:  2 x € 0,30=€ 0,60
hoeveelheid gft:10 x € 0,10=€ 1,00
hoeveelheid huisvuil:  7 x € 0,25=€ 1,75
hoeveelheid huisvuil:  9 x € 0,25=€ 2,25 
        Totaal € 7,70

De container(s)

In een 40 l-container kan je wat meer afval kwijt dan in de huidige kleine huisvuilzak. Er passen 2 grote huisvuilzakken in een container van 120 liter en 4 grote zakken in een container van 240 liter.

IGEAN - huisvuil en gft container diftarIGEAN - papiercontainer
    

... wordt aan huis leeggemaakt

Plaats de container met het handvat naar de straatkant zodat deze vlot bereikbaar is voor de ophaler. Let op dat je de container duidelijk zichtbaar aanbiedt, zonder hinder te veroorzaken voor voetgangers, fietsers of automobilisten.
De data waarop je de containers kunt aanbieden voor lediging vind je op de ophaalkalender (klik hier door).

... is uniek en hoort bij de woning
Elke container is voorzien van een chip en een barcodesticker met het adres van de woning.
Bij een eventuele verhuis, moet je de container dan ook bij de woning laten. In de container zit een chip met een unieke code die gelezen wordt bij het ledigen.
Tijdens de lediging wordt ook de inhoud van de container gewogen. De ophaalwagen is voorzien van een geijkt weegsysteem.

... bevat een sticker met de sorteerregels
Het is belangrijk dat je thuis goed sorteert zodat het afval op de best mogelijke manier verwerkt wordt. Op het deksel van de containers kleeft een sticker met wat wel en niet toegelaten is.

... aanvragen 
Als je verhuisd bent en er staat op het nieuwe adres nog geen container, dan kan je deze aanvragen:

   - via de gratis infolijn op 0800 1 46 46
   - of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com.
      - Particulieren: download hier het formulier
      - Bedrijven: download hier het formulier


... wisselen
Vergroot of verkleint jouw gezin, dan kan je kiezen voor een ander formaat van container(s):

   - via de gratis infolijn op 0800 1 46 46
   - of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com.
      - Particulieren: download hier het formulier
      - Bedrijven: download hier het formulier

... opzeggen
Als je de gft-container wilt opzeggen kan je dat doen:

   - via de gratis infolijn op 0800 1 46 46
   - of door onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen naar igean@sulo.com.
      - Particulieren: download hier het formulier
      - Bedrijven: download hier het formulier


Het is belangrijk dat je dit doorgeeft, anders blijven de kosten voor het gebruik van de container immers doorlopen.
De huisvuilcontainer is verplicht en kan enkel opgezegd worden als je verhuist naar een andere gemeente.  

... werd niet geledigd
  - Bood je het afval aan op de juiste ophaaldag? Controleer hier wanneer jouw afval wordt opgehaald.
  - Stond de container tijdig buiten en is jouw afval correct gesorteerd?
  - Misschien was het voorschot op de diftarrekening niet toereikend en had je nog geen nieuwe betaling gedaan?
Neem contact op met de gratis infolijn 0800 1 46 46 om het probleem te melden of klik hier voor het digitaal contactformulier.

... schoonhouden

We geven je enkele tips mee om je container zowel winter als zomer schoon, fris en vrij van beestjes te houden. Download de pdf hier.

Als je afval niet in je DIFTAR- container kan, zijn er twee mogelijkheden:

  • je bergt het afval tijdelijk op en je geeft het de volgende keer mee
  • je maakt uitzonderlijk gebruik van extra zakken: maximum 3x per jaar en telkens maximaal 4 extra zakken


Deze extra huisvuilzakken moeten minstens 2 werkdagen voor de ophaling aangevraagd worden op het gratis nummer 0800 1 46 46. Ze moeten naast de volledig gevulde huisvuilcontainer voor ophaling worden aangeboden. 

Dit moet geen zak van de gemeente zijn maar moet wel vlot in de container passen. Ook dit huisvuil wordt namelijk gewogen. Na lediging van de ‘normale’ container wordt deze zak in je container geplaatst en wordt deze opnieuw gewogen. Je betaalt voor deze ophaling maar 1x de ledigingskost, maar je betaalt wel de verwerkingskost voor de totale hoeveelheid afval. 

Extra zakken die niet in combinatie met een volle huisvuilcontainer worden aangeboden, zullen niet worden opgehaald. De extra zakken zijn gratis maar je mag ze maximaal 3 keer aanvragen per jaar. Er mogen maximum 4 extra zakken aangeboden worden in combinatie met een volle huisvuilcontainer.

Thuiscomposteren in een compostbak of -vat 

Je kan ook kiezen voor thuiscomposteren in jouw tuin. Dan laat je jouw groente-, fruit- en tuinafval door compostwormen en andere afbraakorganismen verwerken. Voor een grote tuin zijn een composthoop en/of enkele compostbakken het best geschikt. Voor kleine hoeveelheden keuken- en tuinafval neemt u een compostvat. 

Compostbakken en -vaten zijn te koop op het recyclagepark.