KMO recyclagepark Malle


IGEAN baat het KMO-recyclagepark van Malle uit.

Waar?
Je vindt het recyclagepark aan de Nijverheidsstraat 2.

Wanneer?

maandag  13 - 19 u
dinsdag  9 - 12 u en 13 - 17 u
woensdag  gesloten
donderdag  9 - 12 u en 13 - 17 u
vrijdag  13 - 17 u
zaterdag  9 - 16 u


Het recyclagepark is in 2021 gesloten op 1/1, 2/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 2/11 11/11, 24/12 (vanaf 12 u), 25/12, 26/12 en 31/12 (vanaf 12 u). Uitzonderlijk ook op 01/10.

Let wel, omwille van onvoorziene omstandigheden kunnen deze openingsuren afwijken. Op onze nieuwspagina kan je steeds lezen of dit het geval is!

Wat?
KMO's (tot 5 werknemers) kunnen met volgende afvalfracties op het recyclagepark terecht: papier & karton, glas, schroot, pmd, plastic folies, landbouwfolie (alleen van 1.03 tem 31.03 en van 1.09 tem 30.09) en EPS (isomo). 

Tarieven
Je betaalt hiervoor 2,5 euro per beurt. Voor papier & karton dient men niet te betalen. De hoeveelheden zijn beperkt tot 1 m³ per week. Deze beperking geldt niet voor landbouwfolie.

Aankoop recipiënten

Recipiënt Prijs
Compostvat (incl. beluchtingsstok) 35 euro
Compostbak 60 euro
Aanbouwmodule compostbak 50 euro
Afdakje compostbak 20 euro
Beluchtingsstok 5 euro
Zak compost (40 liter) 3 euro


Diftar-systeem 

Op het recyclagepark van Malle wordt het diftar-systeem toegepast. Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Met het diftar-systeem betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval die hij/zij aanlevert. Het doel van het systeem is het afval te beperken en de kosten voor de verwijdering en verwerking ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen.

Concreet gaat het diftar-systeem op het recyclagepark als volgt in zijn werk:

  1. De bezoeker stopt voor de slagboom aan de ingang en meldt zich bij de recyclageparkwachter.
  2. De bezoeker meldt aan de parkwachter welke afvalstoffen in welke hoeveelheden hij/zij bij zich heeft. De parkwachter registreert de bezoeker vervolgens met zijn identiteitskaart of toegangskaart.
  3. De parkwachter geeft de afvalstoffen en betreffende hoeveelheden in de computer in.
  4. De bezoeker betaalt het door hem verschuldigde bedrag. Dit kan met bankkaart of kredietkaart.
  5. Na betaling kan de bezoeker zijn afvalstoffen afladen in de daarvoor bestemde container(s).


Onze parkwachters
IGEAN milieu & veiligheid hecht veel belang aan een goede dienstverlening op haar recyclageparken. De rol van de recyclageparkwachter is hierin cruciaal. Hij/zij is immers het dagdagelijkse uithangbord.

Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede recyclageparkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in.

IGEAN milieu & veiligheid engageert zich ten aanzien van haar recyclageparkwachters onder andere om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats, bijscholing en opleidingskansen te bieden, enz.

De recyclageparkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook jij als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van uw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter. Bij twijfel zal de recyclageparkwachter u steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.

Vragen?
Voor vragen, suggesties of klachten in verband met het recyclagepark kan u terecht op de milieulijn van IGEAN milieu & veiligheid tel. 03 350 08 14 of via het contactformulier op deze website (klik hier door).