KMO recyclagepark regio noord


IGEAN baat de KMO-recyclageparken uit. 


Voor wie?
KMO's en zelfstandige ondernemers kunnen met bedrijfsafval, dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, terecht in de recyclageparken. Enkel voertuigen met een maximum toegelaten massa (MTM) tot 12 ton krijgen toegang tot het recyclagepark.

Waar?
Je vindt de recyclageparken op onderstaande adressen:

recyclagepark Brecht, Ringlaan 12
recyclagepark Sint-Job-in-'t-Goor, Kattenhoflaan 102 B
recyclagepark Brasschaat, Ploegsebaan 275 A * 
recyclagepark Essen, Rijkmakerlaan 53
recyclagepark Kalmthout, Galgenheiken 7
recyclagepark Wuustwezel, Polderstraat 68
recyclagepark Kapellen, Kapelsestraat 235
recyclagepark Stabroek, Krekelberg 28
recyclagepark Schilde, Rozenhoek 6
recyclagepark Zoersel, De Maey 1

* Tijdelijk geldt in de buurt rond het recyclagepark van Brasschaat een gewijzigde verkeerssituatie. Klik hier door voor meer informatie.

Wat?
Je kan op het recyclagepark terecht met grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval, zuiver steenpuin, cellenbeton en kalkplaten, grond, metalen, papier en karton, hout, pmd, glazen flessen en bokalen, vlak glas, groenafval, boomstronken, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, piepschuim, zuivere plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, autobanden, kaarsresten en kurken stoppen.

*** Opgelet, asbest moet verplicht verpakt worden aangeleverd! - klik hier voor meer informatie. Ook aanvaarden we vanaf dan geen kga en harde kunststoffen meer. ***

Er wordt maximaal 1.000 kg afval per dag per bedrijf aanvaard. Het afval moet verplicht gesorteerd worden. Afval dat ongesorteerd als grofvuil wordt aangeleverd, wordt door de parkwachters geweigerd.

Met jouw toegangskaart naar het recyclagepark
Toegang tot de KMO-recyclageparken kan alleen met een speciale toegangskaart. De kaart is voorzien van een uniek volgnummer, die gekoppeld wordt aan uw bedrijfsgegevens. 
Vul het formulier op deze pagina volledig in en schrijf 5 euro over op het rekeningnummer BE42 0910 1904 3654 met de vermelding "waarborg" en het ondernemingsnummer van jouw bedrijf. 
IGEAN maakt dan een toegangskaart voor je aan en stuurt deze, na het ontvangen van de waarborg, per post op. 

Je kan het aanvraagformulier ook afdrukken en volledig ingevuld naar het recyclagepark meenemen. De parkwachter maakt de toegangskaart dan ter plaatse aan. De waarborg betaal je aan de parkwachter. 
Klik hier om het aanvraagformulier te openen in pdf-formaat. 

Betalen op het recyclagepark
Op het recyclagepark staat een betaalzuil. Nadat je alle afvalstoffen in de juiste container hebt gedeponeerd, steek je jouw toegangskaart in de betaalzuil. Op het scherm lees je af hoeveel je moet betalen. Betalen kan met een betaalkaart of kredietkaart.

Betaal je liever vooraf?
Als je liever niet op het recyclagepark betaalt, kan je ook vooraf een voorschot betalen.
Je schrijft dit bedrag over op het rekeningnummer BE42 0910 1904 3654 van IGEAN met de vermelding “voorschot”  en het ondernemingsnummer van jouw bedrijf.

Facturatie
Elk kwartaal krijgt je bedrijf een voldane factuur van de door jouw achtergelaten afvalstoffen op de recyclageparken. De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de geregistreerde gegevens op de toegangskaart van het bedrijf.

Diftar-systeem 
Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Met het diftar-systeem betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval. Het doel van het systeem is het afval te beperken en de kosten voor de verwijdering ervan eerlijk te verdelen. Wie minder afval produceert, moet dus minder betalen.

Om te zien hoe het diftar-systeem werkt, kan je dit beeldverhaal raadplegen. 

Tarieven, incl. 21% btw (betalende fracties)

Grofvuil

 0,25 euro/kg
Gemengd bouw- en sloopafval  0,25 euro/kg

Asbesthoudend afval (cementgebonden)

 0,25 euro/kg
Grond  0,08 euro/kg

Zuiver steenpuin

 0,08 euro/kg
Kalkplaten  0,08 euro/kg
Cellenbeton  0,08 euro/kg
Hout  0,08 euro/kg
Groenafval  0,08 euro/kg
Vlak glas  0,08 euro/kg
Landbouwfolie (01.03 tot 31.3 en 01.09 tot 30.09)  0,08 euro/kg
Piepschuim (zak van 1500 liter)  5 euro/zak


Landbouwers kunnen van 1.03 tot en met 31.03 en van 1.09 tot en met 30.09 terecht op de recyclageparken van Brecht, Essen, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel voor het inleveren van landbouwfolie.
In diezelfde periode kunnen landbouwers terecht op de recyclageparken van Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel voor het inleveren van volle vaten met medisch afval.

Openingsuren - intergemeentelijk gebruik
Je kan met jouw gesorteerd afval niet alleen op het recyclagepark van uw gemeente terecht, maar ook in die van de andere gemeenten in de tabel. De openingsuren zijn zo op elkaar afgestemd dat je van maandag tot en met zaterdag, wel op een recyclagepark in de buurt terecht kan.

IGEAN - openingsuren recyclageparken regio noord - vanaf 1 januari 2021 - 1

IGEAN - openingsuren recyclageparken regio noord - vanaf 1 januari 2021 - 2

Alle recyclageparken zijn in 2021 gesloten op 1/1, 2/1, Paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1/5, 2/5, Pinkstermaandag, 11/7, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11, 24/12 (vanaf 12u), 25/12, 26/12 en 31/12 (vanaf 12u). Uitzonderlijk ook op 01/10.

Let wel, omwille van onvoorziene omstandigheden kunnen deze openingsuren afwijken. Op onze nieuwspagina kan je steeds lezen of dit het geval is!

Aankoop recipiënten

Je kan op het recyclagepark ook terecht voor de aankoop van volgende recipiënten:

Recipiënt Prijs
Compostvat (incl. beluchtingsstok) 35 euro
Compostbak 60 euro
Aanbouwmodule compostbak 50 euro
Afdakje compostbak 20 euro
Beluchtingsstok 5 euro
Zak compost (40 liter) 3 euro
Vat medisch afval 30 liter 20 euro
Vat medisch afval 60 liter 30 euro
Verpakking asbest 1 euro


Onze parkwachters
IGEAN hecht veel belang aan een goede dienstverlening op haar recyclageparken. De rol van de parkwachter is hierin cruciaal. Hij/zij is immers het dagdagelijkse uithangbord. 


Om deze dienstverlening vorm te geven is een ‘code van de goede parkwachter’ opgemaakt. Deze code houdt een aantal wederzijdse engagementen in. IGEAN engageert zich ten aanzien van haar parkwachters onder andere om te zorgen voor een veilige arbeidsplaats, bijscholing en opleidingskansen te bieden, enz.

De parkwachters moeten toezien op een correcte sortering van het aangeboden afval. Als ‘managers’ moeten zij eveneens zorgen voor een vlotte afvoer van de afvalcontainers en het onderhoud van het recyclagepark. Kernbegrippen in hun engagement ten aanzien van de bezoekers zijn klantvriendelijkheid, behulpzaamheid, luisterbereidheid, veiligheid, enz.

Maar ook jij als burger speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint thuis bij het correct sorteren van jouw afval. Laat de afvalstoffen vervolgens op de juiste plaats op het recyclagepark achter. Bij twijfel zal de parkwachter je steeds met raad en daad én op een vriendelijke manier bijstaan.

Vragen?
Voor vragen, suggesties of meldingen in verband met het recyclagepark kan je terecht op T 03 350 08 29 of via recyclageparken@igean.be