Advies omgeving

Gemeenten krijgen van de overheid steeds meer taken en verplichtingen. Bovendien worden ze nog steeds geconfronteerd met de uitgebreider en complexer wordende milieuwetgeving. Daarom geeft de intergemeentelijke milieudienst aan 28 gemeentelijke milieudiensten ondersteuning op juridisch, technisch, administratief en wetenschappelijk vlak.

Jaarlijks behandelt de dienst vele honderden milieuvergunningsdossiers en geeft hij nog tal van andere adviezen in verband met natuur en milieubeleid. De dienst informeert de aangesloten gemeenten ook over de nieuwe en de bestaande milieuwetgeving en begeleidt de gemeenten bij hun toezicht op de naleving ervan. Die begeleiding gaat van het bepalen van de juiste indelingsrubrieken in een milieudossier of een plaatsbezoek tot het begeleiden van een procedure of het opleggen van een dwangmaatregel.

Op regelmatige tijdstippen organiseert de milieudienst bijeenkomsten voor de milieuambtenaren en/of de duurzaamheidsambtenaren. Op die bijeenkomsten worden actuele dossiers en nieuwe of gewijzigde milieuwetten besproken en nieuwe projecten voorbereid. Soms wordt de dienst ook gevraagd om, als deskundige, bepaalde onderwerpen toe te lichten op de gemeentelijke milieuadviesraad of het college van burgemeester en schepenen.