Advies omgeving

omgeving

 • IGEAN milieu & veiligheid
  Doornaardstraat 60
  2160 Wommelgem

 • tel. 03 350 08 12
 • fax 03 353 34 10
 • mail ons
 • Openingsuren kantoor:

  8.00 - 16.45 u.

Gemeenten krijgen van de overheid steeds meer taken en verplichtingen. Bovendien worden ze nog steeds geconfronteerd met de uitgebreider en complexer wordende milieuwetgeving. Daarom geeft de intergemeentelijke milieudienst aan 28 gemeentelijke milieudiensten ondersteuning op juridisch, technisch, administratief en wetenschappelijk vlak.

Jaarlijks behandelt de dienst vele honderden milieuvergunningsdossiers en geeft hij nog tal van andere adviezen in verband met natuur en milieubeleid. De dienst informeert de aangesloten gemeenten ook over de nieuwe en de bestaande milieuwetgeving en begeleidt de gemeenten bij hun toezicht op de naleving ervan. Die begeleiding gaat van het bepalen van de juiste indelingsrubrieken in een milieudossier of een plaatsbezoek tot het begeleiden van een procedure of het opleggen van een dwangmaatregel.

Op regelmatige tijdstippen organiseert de milieudienst bijeenkomsten voor de milieuambtenaren en/of de duurzaamheidsambtenaren. Op die bijeenkomsten worden actuele dossiers en nieuwe of gewijzigde milieuwetten besproken en nieuwe projecten voorbereid. Soms wordt de dienst ook gevraagd om, als deskundige, bepaalde onderwerpen toe te lichten op de gemeentelijke milieuadviesraad of het college van burgemeester en schepenen.

Het Vlaamse Gewest heeft de voorbije jaren een aantal samenwerkingsovereenkomsten met haar gemeenten afgesloten waarin een aantal voorwaarden voor de financiële ondersteuning zijn opgenomen. In het kader van die overeenkomsten kunnen de gemeenten een eigen milieubeleidsplan opstellen. De milieudienst heeft verschillende gemeenten begeleid bij de opmaak van een gemeentelijk milieubeleidsplan.

Voor alle taken en opdrachten die de milieudienst voor de aangesloten gemeenten uitvoert in verband met de inzameling van gesorteerd afval, verzorgt de dienst zelf de administratieve opvolging en de gegevensverwerking.

In 2007 heeft IGEAN milieu en veiligheid een dossier opgestart voor de verwijdering en opvulling van stookolietanks die niet meer worden gebruikt. De milieudienst organiseerde daarvoor een prijsvraag zodat de inwoners van de deelnemende gemeenten hun oude stookolietank aan een zeer voordelige prijs kunnen laten opvullen of verwijderen.

Om de inwoners van de gemeenten te informeren over milieubeleid en afvalpreventie, geeft de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN milieu & veiligheid op regelmatige tijdstippen een afvalkrant uit. U kunt de al verschenen afvalkranten raadplegen onder een apart menu-item op deze site.