adviescomités

Het adviescomité milieu adviseert de raad van bestuur over projecten van IGEAN milieu & veiligheid die betrekking hebben op het milieu. Alle schepenen van leefmilieu van de aangesloten gemeenten zijn erin afgevaardigd.

Het adviescomité veiligheid adviseert de raad van bestuur over projecten van IGEAN milieu & veiligheid die betrekking hebben op de preventie en bescherming op het werk. In dat comité zetelen vertegenwoordigers van alle besturen die zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke dienst PBW, samen met de vertegenwoordigers van de vakbonden.

Aanvullend bij het adviescomité veiligheid is er ook een dagelijks bestuur dat de werking van de dienst controleert en beoordeelt. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke dienst PBW is interdisciplinair samengesteld uit vertegenwoordigers van de regio’s noord, midden en zuid, en zes vertegenwoordigers van de werknemers van alle aangesloten besturen inclusief de intergemeentelijke verenigingen IGEAN dienstverlening en IGEAN milieu & veiligheid.