inzameling

De milieuafdeling organiseert voor de aangesloten gemeenten de selectieve inzameling, de overslag en de verwerking van huishoudelijk afval. Daarvoor werkt de milieuafdeling samen met verschillende ophaaldiensten, verenigingen en afvalintercommunales en baat ze een aantal recyclageparken uit. Het gft afval en het groenafval uit de regio worden door IGEAN milieu & veiligheid in haar installaties in Brecht verwerkt tot hoogwaardig compost, dat aan particulieren en bedrijven wordt verkocht. Meer informatie daarover vind je onder het menu-item compost kopen.

De milieuafdeling ijvert ook voor afvalpreventie door onder andere een afvalkrant uit te geven met sorteerregels en tips om afval te voorkomen en compostcursussen te organiseren.

De intergemeentelijke milieudienst, die gevestigd is in de kantoren van IGEAN milieu & veiligheid, geeft de aangesloten gemeenten juridische en technische ondersteuning bij allerhande milieudossiers. Daarnaast beheert de dienst voor verschillende gemeenten/politiezones de gemeentelijke administratieve sancties en werkt tal van projecten uit in verband met het milieu.