afvalpreventie

milieu

 • IGEAN milieu & veiligheid
  Doornaardstraat 60
  2160 Wommelgem

 • tel. 03 350 08 14
 • fax 03 353 34 10
 • mail ons
 • Openingsuren kantoor:

  8.00 - 16.45 u.

ladder van LansinkVoor afval geldt: beter voorkomen dan genezen. Daarom zet IGEAN milieu & veiligheid zich heel actief in voor afvalpreventie. De intergemeentelijke vereniging volgt daarvoor de richtlijnen van de ladder van Lansink. De ladder van Lansink stelt een rangorde op voor onze omgang met afval: hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker. En omgekeerd: hoe lager, hoe meer belastend voor het milieu.

Afval voorkomen kan op verschillende manieren. Het begint al met de verpakkingen die producenten voor hun producten gebruiken. IGEAN milieu & veiligheid probeert daarom samen met organisaties zoals Fost
Plus (een vereniging die verpakkingsafval recycleert) om de industrie zoveel mogelijk recycleerbare materialen te doen gebruiken.

Niet alleen de industrie, maar ook consumenten kunnen afval voorkomen. Zij kunnen er in de winkel op letten dat ze zo weinig mogelijk producten kopen waar overbodige verpakking omheen zit. IGEAN milieu & veiligheid wil mensen bewust maken van de milieuproblematiek en hen informatie geven over de mogelijkheden om creatief en milieubewust met afval om te springen. Daarom verspreidt IGEAN milieu & veiligheid in haar aangesloten gemeenten op regelmatige tijdstippen een afvalkrant, geeft ze cursussen voor thuiscomposteren en werkt aan talrijke afvalpreventiecampagnes mee.

Weggooien is jammer. Hergebruiken van producten is een heel doeltreffende manier om afval te vermijden en tegelijk uw portemonnee te sparen. IGEAN milieu & veiligheid werkt samen met verschillende kringloopwinkels zoals Opnieuw & Co, waar voor heel weinig geld kwaliteitsvolle tweedehandsartikelen zoals meubelen, boeken, kleren en verlichting worden verkocht.

Vaak kan niet het product zelf, maar wel het materiaal waarvan het is gemaakt nog worden hergebruikt. Denk maar aan oud papier en karton, glas en plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD). Maar om ze te kunnen recycleren is het uiteraard belangrijk dat de verschillende materialen juist gesorteerd worden; daarom worden ze apart ingezameld. IGEAN milieu & veiligheid zamelt in haar aangesloten gemeenten de verschillende soorten recycleerbaar afval in en laat ze door Fost Plus opnieuw tot bruikbare materialen verwerken.

Recycleren kunt u ook zelf thuis doen: groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) kunt u opnieuw bruikbaar maken door het thuis te composteren. IGEAN milieu & veiligheid baat ook zelf verschillende composteringsinrichtingen uit in Brecht.

Brandbaar afval dat niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden, wordt afgevoerd naar de verbrandingsoven van ISVAG aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Daar wordt het afval verbrand in een moderne verbrandingsoven die de vuildeeltjes uit de verbrandingsrook filtert en de warmte van de verbranding gebruikt voor energieproductie, zodat de vervuiling tot een minimum beperkt blijft. Toch moet deze oplossing zoveel mogelijk vermeden worden omdat ze voor het milieu meer belastend is dan de eerder genoemde verwerkingsmogelijkheden.

Afval dat niet hergebruikt, niet gerecycleerd en niet verbrand kan worden, wordt naar een stortplaats gebracht. Hoewel de hedendaagse stortplaatsen voorzieningen hebben om geurhinder en verontreiniging van de bodem te voorkomen, nemen ze veel ruimte in beslag en is storten nog steeds de meest belastende manier om met afval om te gaan. Daarom moet storten tot een absoluut minimum worden beperkt en blijft het de grote uitdaging om betere manieren te vinden om het stortafval te verwerken.