afvalverwerking

Het gft en groenafval dat IGEAN milieu & veiligheid voor de aangesloten gemeenten inzamelt, wordt door de intergemeentelijke vereniging zelf verwerkt.

Daarvoor heeft IGEAN milieu & veiligheid op de terreinen van een voormalige stortplaats in Brecht (Sint-Lenaarts) twee vergistingsinstallaties voor gft (groenten-, fruit- en tuinafval en niet-recycleerbaar papier) gebouwd. Die installaties zetten het gft om in hoogwaardig humotex-compost en biogas.

Op dezelfde locatie bevindt zich ook een groencompostering waar het groenafval uit het arrondissement Antwerpen in de openlucht wordt omgezet in groencompost.

Het compost dat op de site wordt geproduceerd, wordt te koop aangeboden aan bedrijven en particulieren.

Verder heeft IGEAN milieu & veiligheid nog een overslaghal voor restafval op de site in Brecht en een overslaghal voor groenafval en gft in Edegem.

In dit deel van de website vind je meer informatie over de composterings- en overslaginrichtingen en hun werking.

afvalverwerkingssite in Brecht
foto: afvalverwerkingssite in Brecht

wat doet deze dienst?