algemene vergadering

Elk aangesloten bestuur, of het nu van een gemeente, een OCMW of een intergemeentelijke vereniging is, is vertegenwoordigd in de algemene vergadering. De leden van de algemene vergadering worden verkozen door de besturen die ze vertegenwoordigen.

De algemene vergadering is het hoogste bestuursorgaan van de intergemeentelijke vereniging en komt twee keer per jaar samen. Ze staat onder andere in voor wijzigingen van de statuten, benoemt de bestuurders en de commissaris-revisor, keurt de jaarrekening goed en kan de vereniging ontbinden of haar bestaansduur verlengen.