arbeidsveiligheid

Elke werkgever heeft de wettelijke verplichting om het welzijn van zijn personeel te verzekeren. Daarom ondersteunt en adviseert de gemeenschappelijke dienst PBW verschillende besturen in verband met de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. De gemeenschappelijke dienst PBW stimuleert maatregelen voor de preventie van risico's in arbeidsomstandigheden en geeft informatie en opleidingen in verband met de arbeidsveiligheid en het welzijn op de werkvloer. 

veiligheid op het werk  veiligheid op de werf

De dienst PBW vertegenwoordigt in totaal ongeveer 10.000 personeelsleden en brandweervrijwilligers van gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke vereniging en politiezones.