composteerbaar versus vergistbaar

In de zoektocht naar duurzame alternatieven voor plastic wegwerpmaterialen kunnen bioplastics en composteerbare materialen de laatste jaren rekenen op een toenemende belangstelling. Het aanbod ervan groeit dan ook bijzonder snel.

Alleen blijft de communicatie rond deze duurzamere materialen bijzonder complex en bestaan er nog een aantal misvattingen over de gebruikte labels en de biodegradeerbare en/of composteerbare eigenschappen ervan.

Hoe wordt gft-afval verwerkt?

De verwerking van het gft-afval gebeurt in Vlaanderen op 2 manieren:

  • In een gft-composteringsinstallatie wordt het gft-afval tijdens het composterings-proces in aanwezigheid van zuurstof door bacteriën omgezet naar compost.

  • In een gft-vergistingsinstallatie wordt het gft-afval tijdens het vergistingsproces in afwezigheid van zuurstof door bacteriën omgezet naar compost en biogas. Dit biogas kan vervolgens omgezet worden in elektriciteit die aan het openbare elektriciteitsnet wordt geleverd. Een andere mogelijkheid is om biogas om te zetten naar groen aardgas dat geleverd wordt aan het aardgasnet.


IGEAN
verwerkt het selectief ingezamelde gft-afval sinds 1992 in haar vergistingsinstallaties in Brecht. Wil je meer informatie over de verwerking van gft-afval, klik dan zeker verder naar de specifieke pagina's hierover op onze website! 

Ook Vlaco heeft op haar website meer informatie gebundeld en beantwoordt er de vraag: Zijn composteerbare kunststoffen beter dan niet-composteerbare kunststoffen? - klik hier door naar het artikel

Mogen composteerbare producten sowieso in de gft-container?

Vele composteerbare cateringproducten (schaaltjes, bestek, bekers, rietjes) zouden in theorie dan wel bij het gft-afval mogen; toch is dit in de praktijk niet het geval! Het is namelijk niet omdat een materiaal composteerbaar is, dat het ook vergistbaar is en omgekeerd. De verwerkingswijze van het gft-afval maakt dat niet alle “composteerbare” materialen in elke gft-installatie kunnen worden verwerkt om daarna om te zetten tot compost en biogas! 

Het is dan ook een hele uitdaging  om als consument door het bos de bomen nog te zien! Daarom willen we als 'rode draad' meegeven: als het kan, kies dan altijd voor herbruikbare en duurzame materialen!

Heb je toch een wegwerp-product dat composteerbaar zou zijn, deponeer het dan bij het huisvuil. Twijfel je of een bepaald product al dan niet in de gft-container mag, check de sorteerwijzer op onze website (klik hier door) of contacteer ons (klik hier door).


Wat terminologie als achtergrondinformatie:

  • Desintegreren = afbraak op visueel niveau.
    Het item valt uiteen in kleine stukjes. Soms breken deze af tot zeer kleine stukjes die niet meer waarneembaar zijn met het blote oog. We spreken dan over microplastics.

  • Biodegraderen = biologische afbraak op chemisch niveau.
    Het product wordt afgebroken door micro-organismen tot minerale bestanddelen (zouten en/of biomassa), CO2  of CH4 en H2O.

  • Biogebaseerd = biogebaseerd betekent gemaakt van hernieuwbare bronnen, bijv. suikerriet, mais, bomen, aardappelen, planten, algen, bacteriën,… In tegenstelling tot fossiele grondstoffen, kunnen deze ‘snel’ opnieuw gemaakt worden.

  • Composteren = een gespecialiseerde vorm van biodegradatie, waarbij het product door micro-organismen wordt afgebroken tot een voedselrijk substraat. Hierbij gelden strenge eisen naar procesduur en compostkwaliteit.
 
IGEAN - composteerbaar versus vergistbaar