directiecomité IGEAN milieu & veiligheid

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van de intergemeentelijke vereniging en bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor. De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden aan het directiecomité of aan één of meer van zijn leden delegeren.

Het directiecomité is als volgt samengesteld:

  • zes leden die verkozen zijn uit de vertegenwoordigers van de gemeenten volgens regionale spreiding, zodat er uit de noordelijke regio, het midden en de zuidelijke regio van het arrondissement Antwerpen telkens 2 vertegenwoordigers in het directiecomité zetelen
  • één lid van de stad Antwerpen
  • de voorzitter van de raad van bestuur. Hij maakt altijd ook deel uit van het directiecomité


Op 6 maart 2013 werden de nieuwe bestuurders aangesteld. Op 20 maart 2013 zal de raad van bestuur de nieuwe leden van het directiecomité kiezen.

Leden directiecomité IGEAN milieu & veiligheid

  • Voorzitter directiecomité IGEAN milieu & veiligheid  - stad Mortsel
  • Ondervoorzitter directiecomité IGEAN milieu & veiligheid  - gemeente Brecht
  • Ondervoorzitter directiecomité IGEAN milieu & veiligheid  - gemeente Aartselaar
  • Lid directiecomité IGEAN milieu & veiligheid  - gemeente Stabroek
  • Lid directiecomité IGEAN milieu & veiligheid  - stad Antwerpen
  • Lid directiecomité IGEAN milieu & veiligheid  - gemeente Schelle
  • Lid directiecomité IGEAN milieu & veiligheid  - gemeente Wommelgem