Niet te zwaar, een mooi gebaar

Dagelijks halen de onze 75 ophalers tonnen afval op. Heel wat mensen bieden het afval correct aan zodat de ophaling veilig én efficiënt verloopt. Jammer genoeg is dat niet altijd het geval waardoor het werk van de ophalers aanzienlijk bemoeilijkt wordt. Met de campagne 'niet te zwaar, een mooi gebaar' vragen we jouw hulp! 

Want de waarop je afval aanbiedt maakt een groot verschil uit! Niet alleen naar ergonomie en veiligheid van de ophalers toe, maar zeker ook naar de verwerking, sortering en recyclage van de ingezamelde materialen. Hieronder willen we je helpen met enkele tips om het afval op een correcte manier  aan te bieden.

Die extra kilogram (minder) en juist sorteren maakt wel degelijk een verschil! 

  • Om de veiligheid van de ophaler te garanderen
  • Om zwerfvuil te vermijden
  • Om een vlotte verwerking, sortering én recyclage van de ingezamelde materialen te verzekeren
  • Om ervoor te zorgen dat de ophaling vlot én efficiënt kan verlopen