EnergieK huis

De klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voorstaan. De gevolgen van een verstoord klimaat leiden tot problemen voor mens, dier en natuur. Het vormt een gevaar voor onze welvaart en de manier waarop we nu samenleven. Gelukkig kunnen we hier zelf iets aan veranderen door minder energie te verbruiken en in te zetten op hernieuwbare energie!

Het energie- en klimaatbeleid op lokaal niveau wint aan belang. Gemeenten engageren zich om het verschil te maken met een gericht en langlopend beleid dat aansluit bij de internationale doelstellingen op het vlak van energie en klimaat.

In dit kader ontstond het Burgemeestersconvenant. Dit is een initiatief van de Europese Commissie waarbij steden en gemeenten zich engageren om hun CO2-uitstoot te verminderen met minstens 20 percent tegen 2020. IGEAN ondersteunt de gemeenten bij het bepalen van hun strategie en bij het uitwerken van concrete acties. 

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten al acties rond energie en klimaat gelanceerd. Voorbeelden hiervan zijn energiebesparende maatregelen in de eigen organisatie, de aankoop van 100% groene stroom, het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het geven van energiepremies aan de inwoners en de IGEAN-energielening. IGEAN wil, samen met haar gemeenten, het lokale energie- en klimaatbeleid verder uitbouwen.