Gemeentelijke Administratieve Sancties

Sinds 2005 vallen vele kleine overtredingen in België niet meer onder het Strafwetboek maar onder de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Dat betekent dat de gemeenteraad zelf reglementen kan opstellen om overlast en kleine overtredingen te bestraffen met geldboetes tot maximum 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen.

Het gaat onder meer over het spuiten van graffiti, wildplakken, vechtpartijtjes zonder gewonden, nachtlawaai, vandalisme, het stelen van veldgewassen, het afsteken van vuurwerk en het niet reinigen van de straat.

Vroeger werden zulke overtredingen door de politierechtbank bestraft. De politierechtbank is nu de beroepsinstantie tegen een opgelegde gemeentelijke boete.

IGEAN milieu & veiligheid heeft de aangesloten gemeenten begeleid bij de opmaak of het actualiseren van hun politiereglement. IGEAN milieu & veiligheid werd door verschillende gemeenten als sanctionerende ambtenaar aangesteld en beheert nu voor verschillende gemeenten/politiezones de Gemeentelijke Administratieve Sancties. 

De wetteksten die het kader van de GAS bepalen kan je terugvinden op de site van de F.O.D. Binnenlandse zaken.

OPGELET: Het is niet mogelijk om telefonisch bezwaar in te dienen. Dit kan enkel schriftelijk zoals omschreven in de brief die je ontvangt.