vergistingsinstallaties gft

In het begin van de jaren negentig begon IGEAN milieu & veiligheid op de site noord in Brecht met de exploitatie van een proefinstallatie om groenten-, fruit- en tuinafval samen met niet-recycleerbaar papier (gft) te verwerken volgens het vooruitstrevende DRANCO-procédé (DRoge ANaërobee COmpostering). Daarbij wordt het afval gecomposteerd in een zuurstofvrije vergistingstoren. Door die verwerking ontstaat naast kwaliteitsvol compost ook biogas. Uit het biogas wordt door biogasmotoren groene stroom geproduceerd. De installatie werkt volledig op zelf aangemaakte elektriciteit.

Aan het einde van de jaren negentig bouwde IGEAN milieu & veiligheid op de site noord een tweede vergistingsinstallatie met een grotere capaciteit. Samen verwerken de twee vergistingsinstallaties nu het gft van het hele arrondissement Antwerpen. Ze hebben een gezamenlijke verwerkingscapaciteit van circa 65.000 ton gft per jaar en produceren voldoende elektriciteit om 3.200 gezinnen van groene stroom te voorzien.

vergistingsinstallatie 2 in Brecht
 vergistingsinstallatie 1 in Brecht
vergistingsinstallatie 2 in Brecht                       vergistingsinstallatie 1 in Brecht


Werking GFT-installaties

Voorbehandeling
Het gft (groenten-, fruit- en tuinafval samen met niet-recycleerbaar papier) wordt ontvangen in een hal, waar het afval op een lopende band wordt geduwd. De band vervoert het gft naar de draaiende homogenisatietrommels van de voorbehandeling, waar de niet-composteerbare bestanddelen uit het gft worden verwijderd. 


De homogenisatietrommels zijn voor het grootste gedeelte gesloten cilinders voorzien van schotten, zodat het afval tijdens het draaien uit elkaar wordt gereten. Het laatste gedeelte van de trommels bestaat uit een zeef zodat het fijne composteerbare materiaal wordt gescheiden van grotere stukken en onzuiverheden.

Het organische materiaal dat door de zeef is gevallen wordt opgewarmd door stoom. De stoom wordt geproduceerd in een stoomketel. In het kader van energierecuperatie worden daarvoor ook de uitlaatgassen van de biogasmotoren gebruikt. 

Vergisting
Wanneer het organische materiaal voldoende is opgewarmd, wordt het door een voedingspomp naar de fermentor verpompt, waarin het zuurstofvrij wordt vergist. De fermentor is een grote holle toren die gevuld is met het organische materiaal dat er bovenaan wordt ingepompt. Het organische materiaal wordt in de fermentor door micro-organismen en bacteriën omgezet in biogas en compost. Door de zwaartekracht zakt het materiaal stelselmatig in de toren. Het wordt onderaan via een schroef weer weggepompt. 

Het biogas wordt opgeslagen in een gasballon en daarna gebruikt als brandstof voor vier biogasmotoren. De elektriciteit die deze biogasmotoren produceren (groene stroom), wordt voor een groot gedeelte door de installatie zelf gebruikt. De overige energie wordt aan het elektriciteitsdistributienet geleverd. De vier biogasmotoren voorzien zo ongeveer 3.200 gezinnen van groene stroom.

Nabehandeling
Het vergiste materiaal wordt vermengd met een ontwateringsmiddel en daarna drooggeperst. Het perswater wordt gecentrifugeerd om de grootste vuildeeltjes van het water te scheiden en wordt daarna afgevoerd naar de waterzuivering. 

Het drooggeperste materiaal (het zogenaamde humotex-compost) wordt over een trilzeef gevoerd zodat de laatste onzuiverheden groter dan 10 mm kunnen worden afgezeefd. Het gezeefde compost ondergaat daarna een narijping van ongeveer 14 dagen in een navergistingshal. Daarna kan het compost verkocht worden.