groencompostering

Het zuiver groenafval (snoeiafval, gras, takken, bladeren) dat door de verschillende gemeenten wordt aangevoerd, wordt op de groencompostering in Brecht omgezet tot hoogwaardig groencompost. De compostering van zuiver groenafval gebeurt in openlucht en op een verharde ondergrond. De groencompostering in Brecht heeft een verwerkingscapaciteit van 35.000 ton groenafval per jaar.
 
IGEAN milieu & veiligheid verkoopt haar groencompost zowel aan particulieren als aan bedrijven. Meer informatie vindt u onder het menu-item compost kopen

groencompostering in Brecht
groencompostering in Brecht


Werking groencompostering
Voor een goed composteringsproces is het belangrijk dat het startmateriaal gelijkmatig gemengd en zuiver is. Daarom wordt een gedeelte van het aangevoerde snoeihout apart gehouden zodat het in de zomer met het grasafval gemengd kan worden.

Een hakselaar versnippert eerst het groenafval zodat het minder ruimte inneemt. De micro-organismen die het groenafval verteren, kunnen ook beter op het groenafval inwerken wanneer het versnipperd is. Het versnipperde materiaal wordt op de verharde ondergrond van een composteringsbed gelegd. Dat composteringsbed wordt op regelmatige tijdstippen gekeerd. 

Het keren van het composteringsbed versnelt het composteringsproces, zodat in een zo kort mogelijke tijd homogeen en kwalitatief hoogwaardig compost kan worden verkregen. Het materiaal wordt dan tegelijk ook nog eens belucht en gemengd, wat een gelijkmatige compostering bevordert. 

De buitenkant van het compostbed wordt steeds naar de kern van het bed omgezet, zodat een afdoding van onkruidzaden en schadelijke organismen in het hele compostbed wordt bereikt. Tijdens het omzetten wordt ook nagegaan of het materiaal wel vochtig genoeg is. Als het nodig is, wordt het extra bevochtigd. 

De totale duur van de compostering bedraagt circa 6 maanden. Na de composteringsperiode wordt het materiaal uitgezeefd tussen 0 en 30 mm en kan het worden gebruikt als bodemverbeteraar. 

Het gezeefde eindmateriaal is zuiver gebruiksklaar compost. Wat in de zeef achterblijft (de zeefoverloop), is de restfractie. Als de restfractie niet te veel verontreinigingen bevat, wordt ze opnieuw met het te composteren materiaal gemengd.