historiek

De oprichting in 1969
In 1969 werd de intercommunale IGEAN cv door 15 gemeenten ten noorden van Antwerpen opgericht om initiatieven te nemen op het vlak van streekontwikkeling. De doelstellingen die bij de oprichting van de intercommunale werden vastgelegd in haar statuten lieten een brede waaier van activiteiten toe, zoals de uitbouw van een degelijk grondbeleid met de nadruk op woningbouw, ruimtelijke ordening en stedenbouw, de huisvuilverwerking, het verbeteren van de arbeidsveiligheid en de verbetering en het herstel van het leefmilieu in de meest ruime zin.

Door de jaren heen werd het werkingsgebied van IGEAN cv uitgebreid tot alle gemeenten van het arrondissement Antwerpen. Ook het takenpakket werd steeds verder uitgebreid en aangepast aan de behoeften en de vragen van de aangesloten gemeenten; IGEAN ging zich behalve op streekontwikkeling ook op afvalverwijdering en arbeidsveiligheid toeleggen. De keuzevrijheid van de aangesloten gemeenten om alleen aan de projecten deel te nemen die ze nodig, nuttig en zinvol achten, is daarbij steeds centraal blijven staan.

De verlenging in 1996
In 1996 werd de bestaansduur van de intercommunale IGEAN cv verlengd tot 21 juni 2016. Die verlenging was nodig omdat de investeringen voor huisvuilverwerking anders de oorspronkelijke bestaansduur (tot 1999) zouden overschreden hebben.

De opsplitsing in 2003
Door het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking moest de intercommunale IGEAN cv in 2003 worden opgesplitst. De raad van bestuur van IGEAN vond het vooral belangrijk dat de opsplitsing voor de aangesloten gemeenten zo voordelig mogelijk zou zijn en dat de innige samenwerking en de schaalvoordelen van de verschillende diensten van IGEAN behouden zouden blijven. Omdat IGEAN een intercommunale voor streekontwikkeling was die daarnaast ook aan afvalverwijdering deed, was de aanpassing aan het decreet omslachtiger dan bij een intercommunale met één duidelijk afgebakende opdracht.

Uiteindelijk werd IGEAN cv door de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 omgevormd tot een dienstverlenende vereniging voor streekontwikkeling; IGEAN dienstverlening, en er werd een nieuwe opdrachthoudende vereniging voor afvalverwijdering en arbeidsveiligheid opgericht: IGEAN milieu & veiligheid.