inzameling hechtgebonden asbest

*** Project tijdelijk stopgezet. 

Op basis van het Ministerieel besluit van 23.03.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken is het project ‘inzameling van asbest aan huis’ tijdelijk stopgezet. In dit ministerieel besluit wordt aangegeven dat de mondmaskers die nodig zijn voor het veilig verwijderen van asbest (type FFP2 en FFP3) niet aangekocht kunnen worden door particulieren. Verkoop hiervan wordt voorbehouden aan de zorgsector en voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze deze nodig hebben voor de bescherming en veiligheid van hun personeel. 

Zodra het project terug kan worden opgestart, zullen we dit communiceren via de website.

***


Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze  ingeademd worden. Ze komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.


Jouw lokaal bestuur en IGEAN, in samenwerking met OVAM, helpen je graag om veilig en vakkundig jouw woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis. 


Welke kost is hieraan verbonden?

Dankzij de samenwerking met OVAM en jouw gemeente, kan je tegen een voordelig tarief het  nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en na de werken weer laten ophalen.

IGEAN project asbest - tarieven november 2019


Bijkomende informatie

 • Per adres is een max. aanvraagvolume toegelaten van 1500 m² dakoppervlakte. 
 • Let wel, per lokaal bestuur is de beschikbaarheid en het totale volume beperkt! 
  Indien de vraag de capaciteit overstijgt, behandelen we de aanvragen volgens de datum van aanvraag.
 • Bij de levering worden telkens een informatiebrochure + 2 sets PBM’s meegeleverd.
  Een set PBM’s bestaat uit een stofmasker (type FFP3), tyvec overall en handschoenen.

Mag je zelf het asbest verwijderen?

Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen, er zijn nl. 2 soorten asbest: 

 • Hechtgebonden asbest, waarbij de vezels stevig vastzitten 
  • in slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen, wordt best door een erkend  aannemer of asbestverwijderaar verwijderd; 
  • in goede staat kan je zelf verwijderen als je de door OVAM opgelegde voorzorgsmaatregelen toepast zoals omschreven op hun website en in onze handleidingen;
  • dit zijn bv. asbestcementplaten en -buizen, asbesthoudende bloembakken, dakleien, schoorsteenpijpen. 
 • Niet-hechtgebonden asbest, waarbij de vezels los zitten moet je altijd door een erkende asbestverwijderaar laten verwijderen.
  • bv. dichtingskoorden en textiel, muurpleister, kalkisolatie CV-leidingen, kartondichtingen.
  • Een lijst met erkende asbestverwijderaars vind je onderaan deze pagina. 

Wil je meer weten?

Download hier onze documentatie:


Wil je een plaatzak, big bag of container aanvragen?

Vul het online formulier in (klik hier door) of neem contact op met onze medewerkers van klantenbeheer via 03 350 08 14.

Nuttige links:

Instructievideo's - met dank aan IOK: 

Andere nuttige informatie: