IoT - Internet of Things

Slim beheer openbaar domein

Met de projectoproep City of Things 2018 voorziet de Vlaamse overheid (VLAIO) 4 miljoen euro om alle Vlaamse steden en gemeenten, groot én klein, de kans te geven om aan de stag te gaan met smart city-toepassingen. Er werden 21 projecten in Vlaanderen geselecteerd. IGEAN in samenwerking met Edegem en 13 andere gemeentes (Borsbeek, Essen, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Schelle, Wijnegem, Wuustwezel) kreeg goedkeuring om aan de slag te gaan met het project “Slim beheer openbaar domein”.

IOT (ookwel: Internet of Things) refereert aan de situatie dat door mensen bediende computers (desktops, laptops, tablets, smartphones) in de toekomst in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen. 

Naast heel wat mogelijkheden met vaste camera’s en sensoren, focust dit project zich op het gebruik van camera’s en sensoren op rijdende wagens. Gemeentebesturen beschikken normaal gezien over een redelijk uitgebreid wagenpark dat dagelijks door de straten van de gemeente rijdt (gewone dienstwagens, bestelwagens en lichte vrachtwagens bij de technische diensten, soms schoolbussen, enz.). Opties genoeg dus om een voertuig te voorzien van camera’s en sensoren. Daarenboven beschikken Edegem en IGEAN ook over afvalophaalwagens die (2-)wekelijks door elke straat rijden inzake de huis-aan-huis afvalinzameling. Dit is een extra troef en vergroot de reikwijdte en frequentie met het oog op het monitoren van het volledig openbaar domein. 

Via de voertuigen met camera's en sensoren realiseren we een databank met beelden én gegevens over allerlei aspecten van het openbaar domein. Deze database vormt de basis om via beelddetectie (zoals google Vision en Video intelligence) én machine learning (waarbij je steeds meer en betere resultaten en mogelijkheden creëert) dat openbaar domein te gaan beheren. En dat niet meer alleen door menselijke controle ter plaatse, maar geautomatiseerd en ook mogelijk vanop afstand. Dat bespaart niet alleen de inzet van mensen en voertuigen, maar het geeft ook de kans om sneller en proactiever te werken. Aanvullend kan je met al deze data ook algemenere (beleids)informatie en acties genereren. 

Concrete doelstellingen en acties

Binnen dit project willen we gericht cases uitwerken en hiervoor een proof of concept ontwikkelen. De cases zijn legio, maar Edegem, IGEAN en de deelnemende gemeenten besloten tijdens een voorbereidende projectwerkgroep oplossingen te zoeken om meldingen die vaak voorkomen en die herhaaldelijk tot frustraties lijden bij de burger te voorkomen, nl. zwerfvuil/sluikstort. 

Voor de realisatie van het project wordt een projectwerking opgestart met medewerkers van de verschillende partners. Er wordt gewerkt met een stuurgroep (sturen op hoofdlijnen) en een projectteam dat ongeveer 6-wekelijks samenkomt om het project op te volgen, acties uit te voeren, enz.

Voor de ontwikkeling van het proof of concept zullen we op zoek gegaan naar één (of meerdere) private partner(s) die vanuit hun kennis en expertise het proof of concept mee kunnen realiseren. 

Naast het ontwikkelen van de technische proof of concept, onderzoeken we in het project ook wat de wettelijke aspecten zijn (GDPR, camerawetgeving, …) én op welke wijze de technologie na het project ook in de markt kan geplaatst worden (wet op de overheidsopdrachten, economisch business model, …).

Het project loopt van 4 februari 2019 tot en met 3 februari 2020 en ontvangt voor deze periode een cofinanciering van 200.000 euro van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Ons project in een notendop? Bekijk hier zeker eens ons filmpje