kringloopkrachten

Een kringloopkracht is een vrijwilliger die de gemeente helpt om thuiscomposteren en afvalarm tuinieren te promoten.
De afgelopen jaren leidde IGEAN milieu & veiligheid samen met Vlaco vzw meer dan 200 kringloopkrachten op in de regio. Heel wat van deze vrijwilligers zetten zich nu nog regelmatig in voor het verspreiden van de compostboodschap: ze onderhouden de compostdemonstratieplaats, bemannen de demonstratieplaats, bemannen infostanden op jaarmarkten en wijkfeesten, bieden huis-aan-huis hulp, schrijven artikels voor het gemeentelijk infoblad, begeleiden scholen bij het opstarten van een compostvat, organiseren info-avonden en/of stellen hun eigen tuin open tijdens de compostmaand.

Elke vrijwilliger krijgt een degelijke opleiding alvorens hij of zij kringloopkracht wordt.

Ook na hun opleiding worden de vrijwilligers niet aan hun lot overgelaten. Zo voorziet IGEAN milieu & veiligheid op regelmatige tijdstippen bijscholingen. IGEAN milieu & veiligheid wil met deze bijscholingen de kringloopkrachten ondersteunen bij het opzetten van nieuwe initiatieven of acties. 

Wilt u een kringloopkracht contacteren, dan kunt u naar de milieudienst van uw gemeente bellen.

compostmeesters