Kwaliteitskamer aRK

IGEAN - kwaliteitskamer aRK


aRK is de intergemeentelijke kwaliteitskamer van IGEAN en staat voor Advies Ruimtelijke Kwaliteit. Met deze dienst wil IGEAN de aangesloten lokale besturen ondersteunen bij de beoordeling van ruimtelijke vraagstukken en vergunningsaanvragen.

De kwaliteitskamer bestaat uit een pool van onafhankelijke experten. In functie van een specifiek project of ruimtelijk vraagstuk kan een panel uit de expertenpool worden samengesteld.

Welke expertise zoeken we?

IGEAN - kwaliteitskamer aRK


Interesse?  

Stel je kandidaat en bezorg ons:

  • een motivatiebrief met bijgevoegd cv, getuigschriften en diploma’s;
  • een portfolio met verduidelijking van de ervaring en autoriteit in één of meerdere expertisegebieden.

Kandidaturen worden verwacht op kwaliteitskamer@igean.be.


Meer weten? 

De eerste selectie van de kandidaturen gebeurt op basis van motivatiebrief, cv en portfolio. De beoordelingscommissie kan de kandidaat uitnodigen op een gesprek. 

Bijkomende informatie: