Kwaliteitskamer aRK

aRK is de intergemeentelijke kwaliteitskamer van IGEAN en staat voor Advies Ruimtelijke Kwaliteit. Met deze dienst wil IGEAN de aangesloten lokale besturen ondersteunen bij de beoordeling van ruimtelijke vraagstukken en vergunningsaanvragen. 

De kwaliteitskamer bestaat uit een pool van onafhankelijke experten. In functie van een specifiek project of ruimtelijk vraagstuk kan een panel uit de expertenpool worden samengesteld.

Welke expertise biedt de kwaliteitskamer?

IGEAN - kwaliteitskamer aRK

Meer weten?