Nieuws

nieuws - detail

Werken recyclagepark Brasschaat en Ranst

De komende weken staan er werken gepland op twee verschillende recyclageparken. Onderstaand vind je meer informatie hierover.
.

Brasschaat

Welke werken staan op de planning?

Tijdens de parksluiting zullen we zowel op als onder het recyclagepark aan de slag gaan:

    - Enerzijds wordt het afvalwater van de groenopslag en het sanitair afvalwater aangesloten op de riolering in de Ploegsebaan. Op die manier wordt het afvalwater en het hemelwater gescheiden afgevoerd. Met deze werken voldoet het recyclagepark aan de normen die in de meest recente milieuvergunning werden vastgelegd.

    - Daarnaast vernieuwen we de verharding onder de groenopslag op het park. De bestaande verharding wordt opgebroken en vervangen door een gewapende betonverharding.


Wat is de vooropgestelde timing? 
De werken starten op maandag 5 oktober a.s. Zonder onverwachte problemen of weerverletdagen zal het park heropenen in de week van 3 november. 

Waar kunnen inwoners van Brasschaat tijdens de werken terecht?
Het recyclagepark aan de Ploegsebaan blijft gedurende deze periode gesloten. Tot de heropening kunnen ze ook terecht in de andere naburige IGEAN-recyclageparken. Ze melden zich aan met hun eID en kunnen op die manier hun afval blijven aanleveren en sorteren aan de gekende tarieven.

Inwoners van Brasschaat die een nieuwe gft-, huisvuil- of papiercontainer willen aankopen, kunnen tijdens de werken hiervoor op het recyclagepark van Kalmthout terecht!

Hartelijk dank voor jouw begrip! 
 

Ranst

Welke werken staan op de planning?

Tijdens de parksluiting zullen we onder het recyclagepark aan de slag gaan. Een deel van het park, aan de inkomzone, wordt opgebroken. De bestaande riolering zal gedeeltelijk afgebroken worden en maakt plaats voor een nieuw type riolering, ook de toegangsput en afscheider worden vernieuwd. Als die werken gebeurd zijn, zal het oppervlak hersteld worden naar zijn vorige staat.


Wat is de vooropgestelde timing? 
De werken starten op maandag 16 november en zullen afgewerkt worden op vrijdag 20 november. Zaterdag 21 november zou het recyclagepark de normale openingstijden weer volgen.

Waar kunnen inwoners van Ranst tijdens de werken terecht?
Tot de heropening van het recyclagepark in Ranst kunnen ze ook terecht in de andere naburige IGEAN-recyclageparken. Ze melden zich aan met hun eID en kunnen op die manier hun afval blijven aanleveren en sorteren aan de gekende tarieven.

Hartelijk dank voor jouw begrip! 
Datum van het bericht: 01-10-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht