Nieuws

nieuws - detail

Site Zuid - Edegem: vergunningsaanvraag bouwbedrijf DCA

Gisteren werd IGEAN gecontacteerd door de pers met vragen over tijdelijke activiteiten op site zuid te Edegem waarvoor Bouwbedrijf DCA een vergunningsaanvraag ingediend heeft.

Het resultaat hiervan vertaalt zich in een artikel dat vandaag in de Gazet van Antwerpen is verschenen en waarin het standpunt van IGEAN op een correcte wijze weergegeven wordt.

Als eigenaar van de terreinen wenst IGEAN enkel die activiteiten mogelijk te maken die tot doel hebben het zwaar verkeer in de omliggende gemeenten te verminderen en dit steeds in overleg met de gemeente Edegem, op wiens grondgebied de terreinen gelegen zijn.

Download
Datum van het bericht: 21-11-2018
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht