Nieuws

nieuws - detail

Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2020 voor diftar in een aantal gemeenten

De ophaling van afval aan huis kost heel wat geld. Een heleboel directe en indirecte elementen beïnvloeden de kosten voor de inzameling en verwerking van ons afval. Denk maar aan de hogere brandstofprijzen, de kost van files waar de ophaalwagens in belanden, de indexering van de lonen en de verhoging van werkingskosten voor onderhoud en infrastructuur.

Recyclagepark

De kostprijs die IGEAN rechtstreeks aanrekent aan de bezoekers van het recyclagepark is daarentegen niet mee geëvolueerd. Gelukkig kunnen we een deel van de kosten recupereren. Enkele afvalfracties leveren geld op, zoals metalen of papier & karton, maar de meeste afvalfracties kosten geld. Voor sommige fracties moet je als inwoner betalen. Hetgeen je betaalt is echter niet altijd voldoende om de kost voor de afvoer en verwerking te dekken. De tarieven zijn immers ook zo bepaald om alle inwoners op een zo goed mogelijke manier te doen sorteren. Je betaalt met andere woorden meer voor afval dat niet gerecycleerd kan worden, zoals grofvuil. Andere afvalfracties zijn goedkoop, de meeste gratis.

Diftar-ophaling aan huis

Ook de huidige tarieven van ophaling aan huis werden sinds de invoering van het DIFTAR-systeem niet meer aangepast. Daarom was het ook hier tijd om deze bij te sturen en voeren we vanaf 1 januari 2020 een aanpassing door van de tarieven voor de DIFTAR-ophaling van gft en/of huisvuil.

Met de aangepaste DIFTAR-tarieven passen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ terug juister toe, want het deel dat onze gemeente uit de algemene middelen moet bijleggen daalt. Inwoners die nog onvoldoende sorteren betalen meer door het verhoogde tarief. Weer een reden méér om goed te sorteren.

Communicatie naar inwoners van de betrokken gemeenten

Deze tariefwijziging(en) voeren we door in de gemeenten Boechout, Brasschaat, Brecht, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Ranst, Schilde, Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel en Zoersel. 

Ze worden duidelijk gecommuniceerd in een speciale Afvalkrant die IGEAN rond 19 december in elke brievenbus zal bedelen (m.u.v. gemeente Ranst die geen aparte Afvalkrant ontvangt).

Datum van het bericht: 19-12-2019
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht