Nieuws

nieuws - detail

Waarom blijven de recyclageparken gesloten?

Een heleboel mensen volgen de oproep #blijfinuwkot plichtsbewust op en beginnen alvast aan de lenteschoonmaak of trekken de tuin in voor maai- en snoeiwerken... Nu de recyclageparken gesloten zijn, is het niet evident om dat afval een bestemming te geven.

Onze medewerkers krijgen dan ook een heleboel vragen over de reden van de sluiting van de recyclageparken. Uiteraard hebben wij begrip voor jullie vragen hieromtrent, maar toch lijsten we graag op waarom minister Demir deze beslissing heeft genomen...


personeelsbezetting 

Door COVID-19 of één van de voorzorgsmaatregelen als gevolg hiervan (bv. risicopatiënt), is het aantal afwezige personeelsleden ook bij IGEAN toegenomen. Dat maakt dat we de beschikbare medewerkers optimaal moeten inzetten... 


focus op huis-aan-huisophaling

We volgen de minister in haar keuze om de focus te leggen op de huis-aan-huisophaling. Een heleboel soorten afval kan op die manier toch ingezameld worden.

Niet enkel de beschikbare pool aan medewerkers zorgt hier voor een uitdaging. Ook de  voorzorgsmaatregel om voldoende afstand mogelijk te maken tussen de afvalophalers en -chauffeurs, maakt dat de ophalingen meer dan ooit al onze aandacht vragen.

Medewerkers van onze recyclageparken zullen worden ingezet waar mogelijk om deze dienstverlening zo lang mogelijk volgens planning te garanderen... 

verwerking van afval

De sluiting van de recyclageparken voorkomt niet-dringende afvalstromen zodat de afvalverwerkers minder belast worden. Het ophalen van afval aan huis is dan wel een 1e stap, het moet ook mogelijk blijven om dit afval te verwerken...  Alle niet-noodzakelijke afvalstromen die we kunnen vermijden, helpen dus.


geen beschermingsmateriaal beschikbaar

IGEAN ging in op de dringende vraag van zorginstellingen om het beschikbare beschermingsmateriaal te doneren... Deze prioritaire oproep hebben wij dan ook opgevolgd, waardoor het benodigde beschermingsmateriaal om de parken veilig te openen, nu dus niet voorradig is. 


niet-essentiële verplaatsing 

Intussen bevestigt ook het nationaal crisiscentrum de sluiting van de afvalparken; verplaatsingen naar recyclageparken zijn namelijk niet opgenomen bij de toegelaten essentiële verplaatsingen.


enorme toevloed

De laatste dagen voor de sluiting noteerden we op de IGEAN recyclageparken een enorme stijging in bezoekersaantallen! Dit maakte een veilige opening van de parken onmogelijk. Zelfs met een beperking van het aantal bezoekers op het park, was het niet mogelijk om een werking te garanderen die eenieders gezondheid en veiligheid kon verzekeren. 


hoe lang nog?

Hoe lang deze beslissing nog zal gelden is momenteel onduidelijk; voorlopig wordt 4 april als datum vooropgesteld. Uiteraard informeren we jullie via www.igean.be/corona waar je steeds de meest actuele stand van zaken leest... 


tot slot...

Minister Demir bedankt alvast de vele Vlamingen die dankboodschappen op hun huisvuilzaken kleven om de afvalophalers en -verwerkers een hart om de riem te duwen. “Dat klein gebaar is het duwtje in de rug die deze sterke dames en heren nodig hebben in deze noodsituatie.”


Wil je graag het volledige persbericht lezen, klik dan hier door.

We zetten je graag op weg om je (tuin-)afval een goede bestemming te geven met enkele tips en weetjes... Klik hier door voor meer informatie!

Datum van het bericht: 20-03-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht