Nieuws

nieuws - detail

Belangrijke richtlijnen voor je bezoek aan het recyclagepark!

Na de beslissing van minister Demir om de recyclageparken opnieuw te openen starten wij onze dienstverlening zo 'normaal' mogelijk opnieuw op.


In de praktijk betekent dit dat

   - in principe alle IGEAN-recyclageparken zullen heropenen volgens de normale openingstijden
     (klik hier door om te kijken wanneer het park bij jou in de buurt open is).    

   - met uitzondering van de inzameling van asbest zijn alle afvalfracties beschikbaar op het
     recyclagepark. 

   - de toegang tot het recyclagepark wordt beperkt 
     *** update: vanaf woensdag 1 juli kunnen particulieren onbeperkt terecht op alle IGEAN-
     recyclageparken - de toegang voor professionele klanten blijft nog beperkt tot 2 bezoeken
     per week ***


#blijfinuwkot – zeker als je niet op het recyclagepark moét zijn…

Ondanks deze versoepeling blijft het énorm belangrijk om enkel essentiële verplaatsingen te maken, ook naar het recyclagepark. We vragen iedereen met een beperkte hoeveelheid afval, of met materiaal dat gerust nog even in de kelder of garage kan blijven staan, om de verplaatsing NIET te maken.

We benadrukken dat dit niet alleen in het belang is van de gezondheid van onze medewerkers, maar zeker ook die van de inwoner zelf.

Kan je een bezoek aan het recyclagepark toch niet uitstellen, geven we enkele spelregels mee…  

   - Ongetwijfeld zullen toch een heleboel mensen naar het recyclagepark komen. We zullen dan
     ook de genomen maatregelen van vóór de sluiting hernemen en dus maar een beperkt
     aantal wagens gelijktijdig
op het park toelaten. Met andere woorden, voor elke bezoeker
     die het park verlaat kan er een andere bezoek worden toegelaten.

   - We hebben in het verleden gemerkt dat dit voor behoorlijke wachtrijen kan zorgen. We
     vragen uitdrukkelijk om enerzijds met maximum 2 personen de verplaatsing te maken,
     maar ook om tijdens het wachten ín de wagen te blijven zitten. Inwoners die te voet of met
     de fiets naar het park komen, moeten eveneens in de wachtrij aanschuiven.

   - We vragen om deze wachtrij te respecteren en een deel van de rijweg steeds bereikbaar
     te houden voor hulpdiensten en firma’s die containerwissels komen uitvoeren enerzijds,
     maar ook voor bezoekers die het recyclagepark weer willen verlaten anderzijds.


   - We rekenen op onze inwoners om onze medewerkers in hun werk te respecteren en vragen
     hen dan ook om de instructies van onze collega's nauwgezet op te volgen. Afhankelijk
     van de situatie op het park zelf, zullen de parkwachters bijkomende communicatie naar de
     inwoners geven.

     De algemene regel van 1,5 meter afstand is hierbij stééds het uitgangspunt. Net daarom
     zullen onze parkwachters nu niet helpen bij het uitladen van de auto, het inladen van
     zakken compost of het bedienen van de (betalings-)zuil.


   - Vanaf woensdag 1 juli kan je als particulier opnieuw onbeperkt naar het recyclagepark.
     
      Voor bezoekers die met een KMO-kaart het recyclagepark bezoeken, blijft de toegang
      beperkt tot 2x per week. Elke maandag wordt de teller op 0 gezet en kan u zich 
      opnieuw aanbieden, ongeacht op welke dag u de week ervoor het park bezocht!

   - We proberen waar mogelijk de containers voor alle fracties beschikbaar te stellen voor
     onze inwoners, met uitzondering van de inzameling van asbest.

     De asbestinzameling is niet mogelijk aangezien we niet beschikken over het nodige
     beschermingsmateriaal om asbest correct en veilig in te zamelen en bewaren.  

     In nauw overleg met vervoerders en verwerkers plannen we de afvoer van volle containers
     en het plaatsen van lege containers om zoveel mogelijk aan de vraag van onze inwoners
     tegemoet te komen. Aan de ingang van elk park zullen we de inwoners duidelijk informeren
     over de fracties die tijdelijk niet beschikbaar zijn. We vragen dan ook om deze fracties
     opnieuw mee te nemen en bij een volgende bezoek of bij de huis-aan-huis-ophaling aan te
     bieden.

     We rekenen op het begrip van onze inwoners wanneer een afvalcontainer tijdelijk       niet beschikbaar is.

   - We stimuleren inwoners om hun aanwezigheid op het park zo kort mogelijk te houden
     om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om hun afval langs te brengen. Daarom
     vragen we inwoners om thuis het afval te sorteren en ook zo in de wagen te laden. Op de
     manier kan je snel betalende en niet-betalende fracties lossen in de juiste zone!

   - We aanvaarden geen cash geld op het park en vragen inwoners zoveel mogelijk
     contactloos te betalen aan de betaalzuil!

   - We vragen ook op het recyclagepark #respect en #solidariteit! We rekenen er dan
     ook op
dat iedereen deze afspraken naleeft. Bij het overtreden van de
     veiligheidsvoorschriften zullen de parkwachters meteen de politie contacteren.


We durven rekenen op eenieders medewerking om deze heropening vlot en veilig te laten verlopen.

Alvast bedankt en #houhetveilig!


 

Datum van het bericht: 29-06-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht