Nieuws

nieuws - detail

Recyclagepark Brasschaat - vanaf 5 oktober gesloten omwille van werken

In overleg met de gemeente Brasschaat plant IGEAN werken aan het recyclagepark van Brasschaat. Dit betekent dat het recyclagepark volledig gesloten zal zijn vanaf maandag 5 oktober a.s. De werken zullen iets meer dan een maand duren.


Welke werken staan op de planning?

Tijdens de parksluiting zullen we zowel op als onder het recyclagepark aan de slag gaan:

    - Enerzijds wordt het afvalwater van de groenopslag en het sanitair afvalwater aangesloten
      op de riolering in de Ploegsebaan. Op die manier wordt het afvalwater en het hemelwater
      gescheiden afgevoerd. Met deze werken voldoet het recyclagepark aan de normen die in de
      meest recente milieuvergunning werden vastgelegd.

    - Daarnaast vernieuwen we de verharding onder de groenopslag op het park. De bestaande
      verharding wordt opgebroken en vervangen door een gewapende betonverharding.


Wat is de vooropgestelde timing? 

De werken starten op maandag 5 oktober a.s. Zonder onverwachte problemen of weerverletdagen zal het park heropenen in de week van 3 november. Een concrete datum communiceren we zo snel mogelijk! 

Waar kunnen inwoners van Brasschaat tijdens de werken terecht?

Het recyclagepark aan de Ploegsebaan blijft gedurende deze periode gesloten. Tot de heropening kunnen ze ook terecht in de andere naburige IGEAN-recyclageparken. Ze melden zich aan met hun eID en kunnen op die manier hun afval blijven aanleveren en sorteren aan de gekende tarieven.

Inwoners van Brasschaat die een nieuwe gft-, huisvuil- of papiercontainer willen aankopen, kunnen tijdens de werken hiervoor op het recyclagepark van Kalmthout terecht!


Hartelijk dank voor jouw begrip!

Datum van het bericht: 13-07-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht