organisatie

IGEAN milieu & veiligheid is er door en voor de gemeenten. Dat blijkt ook in de doelstellingen en de samenstelling van de bestuursorganen van de intergemeentelijke vereniging. IGEAN milieu & veiligheid handelt steeds in het belang van de aangesloten besturen. Zowel in de raad van bestuur als in het directiecomité van de intergemeentelijke vereniging zijn de aangesloten besturen vertegenwoordigd.

In dit deel van de website vind je meer informatie over de doelstellingen, de historiek, de interne structuur en de bestuursorganen van IGEAN milieu & veiligheid.

Wil je graag meer informatie, raadpleeg dan het jaarverslag.