pesten op het werk

Sinds 2002 zijn gemeentebesturen verplicht om voor hun personeel maatregelen te treffen voor de preventie van en de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit deel van de welzijnswetgeving is in 2014 uitgebreid naar alle psychosociale risico’s op de werkvloer. IGEAN milieu & veiligheid biedt een eerste lijnsopvang voor deze moeilijkheden op de werkvloer via de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon binnen IGEAN is een aanspreekpunt voor het personeel van de aangesloten besturen. Probleemsituaties op de werkvloer worden op een informele en serene manier aangepakt en behandeld. Dit kan aan de hand van tips en advies, een bemiddelingstraject tussen de werknemer en een collega of een informele tussenkomst van de vertrouwenspersoon met een medewerker.

Naast ondersteuning van werknemers, staat de vertrouwenspersoon ook werkgevers bij hun verplichten rond het psychosociaal welzijn van zijn werknemers. Zo helpt de vertrouwenspersoon mee een alcohol- en drugsbeleid op maat uit te werken, neemt welzijnsbevragingen bij het personeel af, geeft deze advies om een goede werksfeer te beschermen, voert specifieke risicoanalyse indien nodig en is een aanspreekpunt voor andere psychosociale thema’s.

Meer weten, of graag een verkennend discreet gesprek? Neem in alle discretie contact op met onze vertrouwenspersoon via 0492/25.91.71.pesten op het werk