veiligheid van speeltoestellen en speelterreinen

Sinds 2001 zijn de uitbaters van speelterreinen verplicht om de veiligheid van hun speelterreinen en speeltoestellen te controleren. Omdat ook gemeenten en OCMW’s vaak de uitbater zijn van speeltoestellen en speelterreinen, voert de gemeenschappelijke dienst PBW een jaarlijkse controle van de speelterreinen en speeltoestellen uit. De dienst maakt daarbij risicoanalyses op van de speeltoestellen en speelterreinen en legt de nodige preventiemaatregelen vast. Maar de gemeenschappelijke dienst PBW werkt ook mee aan de ontwerpen van nieuwe speelterreinen en volgt de oplevering van nieuwe speeltoestellen op.

veiligheid op speelterreinen

Meer dan 20 besturen doen voor de jaarlijkse controle een beroep op IGEAN milieu & veiligheid. In totaal worden jaarlijks ongeveer 350 locaties gecontroleerd. Het gaat daarbij lang niet alleen om openbare speelterreinen; de gemeenschappelijke dienst PBW voert voor de aangesloten besturen ook veiligheidscontroles uit van de speeltoestellen bij onthaalmoeders en kinderdagverblijven.