psychosociale aspecten van het werk

Sinds 2002 zijn gemeentebesturen verplicht om voor hun personeel maatregelen te treffen voor de preventie van en de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit deel van de welzijnswetgeving is in 2014 uitgebreid naar alle psychosociale risico’s op de werkvloer. IGEAN milieu & veiligheid biedt een eerste lijnsopvang voor deze moeilijkheden op de werkvloer via de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon binnen IGEAN is een aanspreekpunt voor het personeel van de aangesloten besturen. Probleemsituaties op de werkvloer worden op een informele en serene manier aangepakt en behandeld. Dit kan aan de hand van tips en advies, een bemiddelingstraject tussen de werknemer en een collega of een informele tussenkomst van de vertrouwenspersoon met een medewerker.

IGEAN biedt daarnaast ook de werkgevers ondersteuning rond het psychosociaal welzijn van hun werknemers. De psychologisch consulent helpt onder meer bij het uitwerken op maat van een beleid met betrekking tot psychosociale aspecten. Voorbeelden zijn: alcohol en drugsbeleid, verzuimbeleid en een agressiebeleid of een beleid rond grensoverschrijdend gedrag op het werk. Verder neemt de psychologisch consulent welzijnsbevragingen bij het personeel af en voert hij/zij risicoanalyses met betrekking tot een specifieke arbeidssituatie uit. De psychologisch consulent is tevens ook een aanspreekpunt voor andere psychosociale thema’s binnen het werk.


Meer weten, of graag een verkennend discreet gesprek? Neem in alle discretie contact op met onze vertrouwenspersoon via 03 376 20 70.pesten op het werk