rechtspositieregeling

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat IGEAN als intergemeentelijk samenwerkingsverband verplicht is om een rechtspositieregeling op te maken voor haar medewerkers. 

Deze rechtspositieregeling is een document dat o.a. de algemene loon- en arbeidsvoorwaarden binnen IGEAN omschrijft.  Het is daarmee de juridische basis van alle afspraken voor de IGEAN-medewerkers.

Het document werd opgesteld in overleg met het m-team van IGEAN en de vakbond; en werd eveneens door de raad van bestuur goedgekeurd. 


De rechtspositieregeling die IGEAN uitwerkte voor de medewerkers van IGEAN milieu en veiligheid kan je hier downloaden.