sorteerregels gft

Het groente-, fruit- en tuinafval mag samen met het niet-recycleerbaar papier (bv. papieren servetten, papieren koffiefilters, …) aangeboden worden voor de huis-aan-huisophaling zodat het gecomposteerd kan worden in de installaties van IGEAN. 

Op deze manier wordt dit afval verwerkt tot kwaliteitsvolle compost. Toch hangt de kwaliteit van de compost niet enkel af van het verwerkingsproces, maar van de kwaliteit van het aangeboden afval. Het is dus belangrijk dat je thuis goed sorteert.

Wij sommen hieronder op wat wel en wat niet toegelaten is bij het gft. 

IGEAN - sorteerregels gft


   OPGELET: inwoners van Brasschaat mogen dit NIET bij het gft aanbieden: 
   niet-recycleerbaar papier, plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten, vlees-       
   en visresten, vaste zuivelproducten (bv. kaasresten), broodresten, eieren en eierschalen
 

   Waarom? Het gft dat ingezameld wordt in Brasschaat, wordt verwerkt op de         
   composteringsinstallatie van de gemeente zelf. Daarom wijken in Brasschaat de
   sorteerregels lichtjes af.