veiligheidscoördinatie bouwplaatsen

Sinds 2001 zijn openbare besturen verplicht om toezicht te houden op de veiligheid van de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van hun projecten. Dat toezicht op de veiligheid, of met een ander woord: de veiligheidscoördinatie, is niet alleen verplicht bij de bouw en/of verbouwing van gebouwen, maar ook bij de aanleg van wegen en omgevingswerken.

Tijdens de opmaak van de bestekken en het uittekenen van de plannen voor een bouwproject, geeft de gemeenschappelijke dienst PBW al veiligheidsadviezen voor het bouwen en voor de veiligheid van de latere gebruikers van de gebouwen. Op die manier kunnen tijdens de voorbereiding al verschillende risico’s vermeden worden.

Tijdens de uitvoering van het bouwproject brengt de veiligheidscoördinator advies uit over veilige werkmethodes. Daarbij wordt naast de veiligheid van de werklui ook aandacht besteed aan de veiligheid van omwonenden en van al wie bij de projecten betrokken is.

De gebundelde aanpak van de arbeidsveiligheid van het personeel en de veiligheidscoördinatie van de bouwplaats leidt ontegensprekelijk tot een meerwaarde voor het streven van de besturen naar een veilige werkomgeving.

veiligheid op de bouwplaats  veiligheid op de bouwplaats

Ondertussen hebben 19 gemeenten, 8 OCMW’s en 1 politiezone een beheersoverdracht gedaan aan IGEAN milieu & veiligheid voor het organiseren van de veiligheids- en gezondheidscoördinatie op hun bouwplaatsen. Zo werd IGEAN milieu & veiligheid sinds het opstarten van de veiligheidscoördinatie al betrokken bij een 500-tal verschillende projecten.